Mezi žáky šestých, sedmých a osmých tříd Základní školy Hálkova přijdou zítra dopoledne zástupci 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou i zástupci Ministerstva obrany České republiky.


Během čtyřhodinového bloku se děti setkají například s vojákem, který má osobní zkušenost ze zahraničních misí, ale kromě toho si samy vyzkoušejí některé praktické činnosti z oblasti zdravovědy nebo chemické ochrany.


Zástupci ozbrojených sil se do škol vracejí po delší odmlce. Letos ale třetím rokem pokračuje projekt Přípravy občanů k obraně státu (POKOS), který se dostal i do upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Na druhé straně je zájem ze strany škol zatím vyšší, než jaké jsou možnosti armády, takže se ročně dostává pouze na dvě školy v celém Kraji Vysočina. „Letos navštívíme na Vysočině Základní školu Hálkova Humpolec a Základní školu Domamil na Třebíčsku, na další zájemce se dostane až v dalších letech," poznamenala Daniela Hölzelová z odboru komunikace Ministerstva obrany ČR, která program pro školy připravuje. Program akční, a tedy i atraktivní.


I když jeho součástí jsou i přednášky nebo videoukázky, setkání s vojákem, který má za sebou zahraniční misi, bývá vždycky výjimečné. „Přiznejme si, žák si daleko lépe zapamatuje informace o armádě, když mu je bude vyprávět voják, než když mu to samé sdělí pedagožka občanské výchovy," oslovil v souvislosti se záměrem navázat spolupráci s armádou už loni v polovině loňského roku Ministerstvo obrany koordinátor školního vzdělávacího programu na zmíněné humpolecké škole Jiří Bílek.


Odpověď z ministerstva sice do humpolecké ZŠ Hálkova dorazila až v prosinci, důležité ovšem bylo, že byla kladná.
Zítra se na ZŠ Hálkova v Humpolci setká s vojáky na dvě stě školáků.