Ředitelství silnic a dálnic tam totiž v souladu s harmonogramem prací dokončí opravu povrchu vozovky na silnici I/34. Konkrétně jde o šestou etapu, v rámci které dělníci pracují v úseku od mimoúrovňové křižovatky Božejov až po křižovatku silnice I/34 se silnicí III/03410 ve směru na Božejov.

Dokončením této části dojde rovněž k dokončení rekonstrukce povrchu v celé délce 4860 metrů mezi Božejovem a Pravíkovem, kde byl od počátku zahájení oprav koncem letošního června řízen provoz v jednotlivých úsecích kyvadlově.

„Dokončovací práce na silnici mezi Božejovem a Pravíkovem nicméně budou probíhat i nadále a jsou plánovány až do konce září. Jejich charakter však již tentokrát umožňuje realizaci  v rámci takzvaného posuvného pracovního místa, kdy provoz bude omezen pouze v aktuálním místě oprav,“ informoval  Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic České republiky.