Zastaralý prostor mezi školami už neplnil svoji funkci. „Prostranství mezi gymnáziem a obchodní akademií v Jirsíkově ulici bylo navrženo a vybudováno ve třicátých letech dvacátého století. Dlouhá léta se podepsala na jeho technickém stavu a na stavu parkové výsadby,“ konstatovala mluvčí městského úřadu Andrea Untefrancová.

Nově se mezi oběma budovami rozkládá moderní parkové náměstí, veřejný prostor pro setkávání studentů i obyvatel města. Dlážděné plochy jsou doplněny o květinové záhony. Autorem návrhu parkového náměstí je architekt Jakub Med. Jak upozornila mluvčí městského úřadu prvorepublikový kameník Adolf Med z Ondřejova, který se podílel na původní výstavbě, je předek pana architekta Jakuba Meda. Náklady na revitalizaci prostranství překročily částku dvaceti milionů korun.