Z toho balíku peněz získá jeden milion 455 tisíc korun Oblastní charita Pelhřimov, která prostředky využije na pokrytí nákladů za služby jakými jsou Občanská poradna Pelhřimov, Domácí hospicová péče – odlehčovací služba, Charitní pečovatelská služba nebo Charitní osobní asistence. „Příspěvek na pokrytí nákladů za služby, které poskytujeme, je významný, představuje zhruba deset procent našeho rozpočtu,“ řekl ke schválené dotaci ředitel Oblastní charity Pelhřimov Jiří Smrčka.

Charita dostala příspěvek v požadované výši, oproti minulému roku vyšší o zhruba dvacet procent. Další prostředky dostává Oblastní charita Pelhřimov od kraje a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociální služby v Kraji Vysočina jsou i v letošním roce financovány takzvaným příspěvkem na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Druhou organizací, která uspěla s žádostí o dotaci, je Fokus Vysočina Havlíčkův Brod. Tato organizace, která poskytuje také sociální služby, má v Pelhřimově pobočku složenou z komunitního týmu, dobrovolnického centra a chráněného bydlení. Na aktivity Fokusu Vysočina půjde z rozpočtu dotace přes 362 tisíc korun.