Setkání se konalo u jeho pomníku v Děkanské zahradě, jejíž obnovu také sám inicioval. Starosta Leopold Bambula zmínil Vaňkovy zásluhy na rozvoji spolkového života v Pelhřimově. Vikář Jaromír Stehlík pak zdůraznil jeho kněžské povolání a citoval z biblické Knihy moudrosti: „Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení." Celou událost doprovodil zpěvem pelhřimovský pěvecký sbor Záboj. Pro tuto slavnostní příležitost byl také otevřen Vaňkův altán, kam se mnozí přítomní po položení květin k pomníku přesunuli.  K vidění zde byly mj. informační panely nebo děkanovy dopisy, psané jen pár týdnů před jeho zatčením nacisty. Nechyběl ani snímek roubeného domku, který původně na místě objektu stál, ale po požáru města z něj zůstala jen část, adaptovaná na altán. Foto: Deník/Jan Mazanec