Radní totiž neví, jak si ho vyložit. Hrozí další průtahy i ztráta dotace.

„Rozhodnutí má 18 stran a není ho jednoduché pochopit," přiznává starosta Leopold Bambula, podle kterého město nesmí uzavřít smlouvu s žádným uchazečem. „Úřad řekl, že to máme špatně, přitom jsme nic neporušili, a máme to dělat jinak, ale neřekl jak," diví se i místostarosta Pavel Pípal. Podobně kriticky vidí věc i opoziční zastupitel Vnislav Jelínek. Město poprvé vybralo druhou nejlevnější firmu a podruhé tu nejlevnější – a oboje vždy ten druhý uchazeč rozporoval právě u antimonopolního úřadu.

Jeho mluvčího Martina Švandy se ptáme, co má tedy město dělat teď. „Zadavatel musí provést opakované posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek," píše mluvčí. A co město udělalo špatně? „Vybraný uchazeč neprokázal splnění kvalifikací stanovených městem. A město nebylo ani opakovaně schopno posoudit prokázání splnění kvalifikací uchazečů správně a dle požadavků, které stanovilo," tvrdí mluvčí.

Vedení města kritizuje úřad i za to, že místo dvou měsíců věc vyřídil až za čtyři. Má úřad sankce na nesplnění termínu? Mluvčí suše odpovídá pouze tak, že pokud to městu vadí, může žádat o opatření proti nečinnosti nebo podat žalobu.

Vše nasvědčuje tomu, že případ teď bude už jen válkou právníků firem a města.