Jak prozradil starosta města Ivan Pfaur, založení Ústavu pro propagaci díla 
a odkazu Vítězslava Nováka, v němž by hlavní slovo měli představitelé Kamenice, je již na spadnutí. „Dosavadní Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka složená 
z hudebních odborníků se netransformovala podle nového občanského zákoníku 
a plánovaný ústav by ji měl víceméně nahradit. Pro nás bude samozřejmě výhodnější, pokud tento ústav bude mít centrum přímo v Kamenici nad Lipou," přemítal starosta.

Právě tam se totiž každoročně koná Mezinárodní Novákova klavírní soutěž. Vedle toho město plánuje stálou expozici věnovanou svému rodákovi či další koncerty a akce připomínající jeho dílo a život. S tím ale souvisí více práce pro radnici. „Máme představu, že by ústav fungoval podobně, jako fungovala společnost, ovšem pro vedení města by to znamenalo další práci
a další povinnosti. Přesto si myslím, že to Kamenici přinese výhody," nastínil Pfaur.

Podotkl, že i nadále chtějí spolupracovat s odborníky, kteří se na propagaci díla 
a odkazu Vítězslava Nováka dosud podíleli. „Chtěli bychom založit jakýsi poradní sbor, v němž by působili. Ten by pak mohl činnosti ústavu velmi pomoci," uvažoval starosta.

Vedoucí Správy kultur-ních zařízení města Kamenice nad Lipou (SKZM) Petr Pech dodal, že v tuto chvíli netuší, jakou roli bude 
v ústavu hrát právě SKZM.

Podle Pecha bude organizace práce v ústavu záležet hlavně na radnici. „Myslím si, že město o vznik ústavu usiluje i z toho důvodu, aby mohlo dosáhnout na dotace. Například Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, kterou v Kamenici pořádáme každý rok, je finančně náročnější a je třeba ji nějakým způsobem zafinancovat," zmínil konkrétní příklad vedoucí SKZM.

Starosta také doplnil, že město nedávno diskutovalo s novými vlastníky městského pivovaru o prostorách pro stálou expozici věnovanou skladateli. „Máme od nich přislíbeno, že se v pivovaru místo pro náš záměr najde," řekl Ivan Pfaur.

Expozice o Vítězslavu Novákovi je v současné době umístěna na kamenickém zámku, ovšem jen v „úsporné" verzi. „V depozitářích máme hodně dochovaných věcí patřících skladateli a archivních materiálů. Před sedmi lety, kdy u nás byly Novákovské dny, jsme z exponátů vytvořili velkou výstavu, která měla úspěch. Jsem přesvědčen, že by nová expozice byla velice pěkná, zajímavá a kvalitní," podělil se o svůj názor Pech.

DALŠÍ SLAVNÍ RODÁCI

Kromě Kamenice nad Lipou jsou v regionu další obce, které usilují o to, aby přímo ony vysílaly do světa „signály" ke vzpomínce na jejich významné rodáky. Například v Kališti u Humpol-ce funguje zrekonstruova-
ný rodný dům hudebního skladatele Gustava Mahlera. Penzion Mahler, jak je budova dnes nazývána, se od roku 2000 stal dějištěm kulturního dění v obci. Každoročně také hostí vybrané akce v rámci festivalu Mahler – Hudba tisíců.

V Humpolci pak existuje Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, v němž jsou některé stálé expozice věnované právě odkazu významného antropologa Aleše Hrdličky.