To jsou praktické výhody, které během akce Březen – měsíc čtenářů ocení milovníci četby. Ale hlavně, malé i větší knihovny v okrese opět nachystaly různorodé menu akcí, z nichž budou moci ochutnávat jak čtenáři, tak i ostatní zájemci.
Dnes už je totiž samozřejmostí, že knihovny neslouží „jen" k půjčování knih, ale že jde o místa, kam lidé chodí za vzděláním a dalšími volnočasovými aktivitami.

Platí to i pro venkov. „Každý rok se k celorepublikové akci Březen – měsíc čtenářů připojujeme. Pozvala jsem k nám do knihovny předškoláky i školáky a připravila jsem si pro ně povídání, soutěže či maraton čtení. A také se podívají na výstavu pletených a háčkovaných hraček," vyjmenovala, na co všechno se mohou děti v knihovně ve Vyskytné u Pelhřimova těšit, knihovnice Věra Jarošová.

Dodala, že ve Vyskytné se čtenářský zájem stále drží na zhruba stejném čísle. „Loni jsme měli 76 čtenářů, z toho 22 bylo dětí. Ve škole jich je kolem třiceti, tak je to docela pěkný výsledek," přemítala Jarošová.

Březen – měsíc čtenářů nezanedbává ani městečko Horní Cerekev. Knihovník Miroslav Václavík pozval do knihovny předškoláky z města i z okolí, naplánoval cestovatelskou besedu i autorské čtení pro děti. „Velkou akcí je pak Noc s Andersenem, o kterou je obrovský zájem," pochvaloval si Václavík.

Vedoucí knihovny v Humpolci Ludmila Trnková podotkla, že podle jejího názoru se knihovny rok od roku více soustřeďují na pořádání společenských a kulturních akcí. A to bez ohledu na to, zda je právě březen. „Od samého začátku, co jsem v knihovně, se snažíme, aby knihovna kromě svého základního poslání, tedy půjčování knížek, byla i místem vzdělávacích, kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Přitom jde o hezké propojení s naší základní činností. Stává se nám totiž, že po různých akcích získáme nové čtenáře," upozornila Trnková.

Podobnou zkušenost mají také v Městské knihovně Pelhřimov. „Třeba besedy v knihovně dříve byly, ale ne v takové míře, jako se konají dnes. A hlavně šlo o povídání s literáty. Teď už je ten záběr širší. Spolupracujeme třeba s charitou. Velice oblíbené jsou přednášky o dějinách umění s panem Staňkem," komentovala vedoucí pelhřimovské knihovny Iva Rajdlová.

Vedoucí pelhřimovské kni-hovny si také vybavila, jak na poslední přednášce o dějinách umění měli obsazeno do posledního místečka. „A nejen to, někteří posluchači s panem Staňkem vyrážejí za poznáváním umění i do světa," usmála se nad důsledkem oblíbených setkání Rajdlová.

Jak zmínil knihovník Václav Bendl ze Svépravic, tamní knihovna se sice do akce Březen – měsíc čtenářů nezapojuje, ale nejrůznější volnočasové aktivity rozhodně nepodceňuje a organizuje je během roku. V lednu například se hráči Člověče, nezlob se! utkali o vítězství ve třetím ročníku turnaje. Koncem měsíce si pak poslechli zážitky cestovatele Jakuba Krejčího z Izraele.
Vedle lákání na přednášky
o historii či zdraví, na autorská čtení, burzy knih či nejrůznější soutěže se knihovníci v rámci projektu Březen – měsíc čtenářů přece jen snaží přilákat veřejnost k četbě samotné. Například humpolecká kni-hovna včera vyhlásila čtenářskou výzvu. „Zúčastnit se mohou děti i dospělí, jen musí mít průkazku do naší knihovny na své jméno. Jelikož si v březnu připomínáme řadu výročí spisovatelů, sestavili jsme seznam deseti knih od slavících autorů, z nichž si čtenář má
vybrat dvě, přečíst je a kromě dobrého pocitu získá u nás
v knihovně za svůj výkon originální placku," nastínila, k če-mu humpolecká knihovna vyzývá, iniciátorka nápadu a zároveň tamní knihovnice Zdeňka Trnková.

Dodala, že tituly vybírali tak, aby si na své přišli jak malí, tak i velcí čtenáři. „Je tam řada knih z povinné literatury, což by k četbě mohlo motivovat i maturanty," naznačila Trnková, kdo by si ze čtenářské výzvy kromě dobrého pocitu a placky mohl odnést také potřebné vědomosti.

Měsíc čtenářů

9. března: Jarmila Mandžuková – Naše mysl je mocná zbraň, hudební oddělení (17.00)
10. března: Markéta Harasimová – autorské čtení a beseda, hudební oddělení (10.00)
Humpolec:
4. března: Jiří Dalík – přednáška o Karlu IV. (vyprodáno!)
9. března: setkání maminek 
a dětí z Rodinného centra Cipísek, dětské oddělení (9.00)
11. března: Kaleidoskop Jana Rejžka, Literární klub (17.00)
17. března: Iva Georgievová – Ódžas – osm kapek života, Literární klub (17.15)