Čeští vědci, s nimiž spolupracují kolegové z Ústavu pro výzkum toposféry v Lipsku, jsou zatím s průběžnými výsledky mezinárodní měřící kampaně zaměřené na zmapování koncentrace aerosolů v atmosféře spokojeni.

Navíc v některých dnech během už absolvovaného výzkumu objevili ve výškách zhruba pět až patnáct kilometrů nad zemí něco, s čím nepočítali. „Němečtí kolegové nás informovali o tom, že v některých dnech nalezli ve výškách zhruba 5 až 15 kilometrů nad zemí vrstvu aerosolových částic, které předběžně charakterizovali jak dým,“ popsal zjištění pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Vlastimil Hanuš.

Zmíněný jev není na jiných lokalitách, kde obdobná měření probíhají, zcela obvyklý. Proto chtějí pozorovatelé i v souvislosti s žádostí zmíněných německých kolegů zůstat na košetické observatoři až do konce října. „Rádi bychom měření prodloužili do konce října,“ potvrdil změnu v původních plánech Hanuš. Původně měl sběr dat poblíž známého meteorologického stožáru v areálu observatoře trvat do 15. září.

Data pak poslouží převážně vědeckým účelům. „Údaje z přístrojů umístěných na stožáru pomohou například zpřesnit odhad míry rušení lidarových měření místními vlivy. Měření pomůže pochopit mimo jiné například mechanismy dálkového přenosu látek atmosférou,“ upřesnil Hanuš. Lidarová měření zajišťují přístroje lidary, které jsou umístěny poblíž čtvrt kilometru vysokého stožáru.

Právě aktivní lidar, který měří zpětný odraz pulzů laserového paprsku od částic přítomných v atmosféře, mohl být od poloviny srpna, kdy měřící kampaň začala, lákadlem i pro laiky. Po dobu měření byl zejména po setmění vidět zelený laserový paprsek mířící vzhůru. Pro někoho mohla a ještě bude moci umocňovat zájem skutečnost, že zmíněný laserový paprsek může být při přímém pohledu nebezpečný pro zrak až do vzdálenosti třiceti kilometrů.

Z toho důvodu byla v oblasti vyhlášena navigační výstraha pro letecký provoz. Podle Vlastimila Hanuše zatím žádné kolizní situace nenastaly. „Letecký provoz jsme omezili minimálně. Provoz dopravních i vojenských letadel probíhal a probíhá normálně prozatím bez stížností ze strany pilotů,“ popsal čerstvé zkušenosti.

Současně připomněl, že riziko hrozí prakticky pouze pilotům motorových padáků nebo horkovzdušných balonů. „Ti by měli být při pohybu v okolí stanice opatrní. Pohybují se pomalu, nemusí být viditelní radarem a vidí kolmo pod sebe, takže je větší riziko poškození zraku pohledem přímo do zdroje laserového paprsku. Při pohledu mimo osu je paprsek neškodný,“ doplnil informaci Hanuš.

Program měření bude tedy pokračovat, a to prakticky ve stejném rozsahu jako dosud. „S ohledem na naplánovanou údržbu a přípravu stanice na zimu, včetně elektroinstalace, budeme možná muset měření některý den krátkodobě vypnout,“ dodal k organizaci mezinárodní měřící kampaně zaměřené na zmapování koncentrace aerosolů v atmosféře Vlastimil Hanuš.