Vyplývá to ze zimní etapy měření čistoty ovzduší v kraji, které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu. „Průběžné výsledky měření ukazují, že lokality s centrálním zásobováním teplem vykazují nižší koncentrace než venkovské lokality s individuálními zdroji tepla na pevná paliva. Informace z měření jsou důležité pro rozhodování o zacílení další podpory výměny starých lokálních zdrojů tepla,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro životní prostředí pan Pavel Hájek.

Jak je na tom právě vaše obec lze zjistit na webu monitoringpau.cz, kde jsou jednotlivá místa měření označená body. „Po najetí myši na konkrétní bod webové aplikace se zobrazí graf s výsledky,“ vysvětlil Roman Ličbinský, ředitel odborné divize z Centra dopravního výzkumu.