Na instalace chladicích jednotek čekali provozovatelé divadla i jeho návštěvníci jako na smilování. „Prostor v divadle nelze vyvětrat. Když jsme pořádali akce zjara nebo v létě, kde se sešly i tři stovky diváků, kteří sami vydávají nějaké teplo, nedalo se v divadle dýchat a bylo zde nesnesitelně," stěžoval si na situaci Martin Ecler, ředitel Kulturního zařízení města Pelhřimova.

Nové chladicí jednotky se budou instalovat do stávající vzduchotechniky. „Neinstalujeme novou klimatizaci, ale doplňuje se několik chladivových výměníků do stávajícího vzduchotechnického potrubí," řekla Helena Šetková, pracovnice Odboru investic Městského úřadu města Pelhřimov.

Vzhledem k tomu, že chladicí zařízení bude namontováno do stávájící vzduchotechniky divadla, nebude s instalací spojené žádné bourání nebo jiné svatební práce.

Na dovoz chladicích jednotek se čekalo pět týdnů. „Očekáváme, že by měly dorazit koncem příštího týdne a pak už začne samotná montáž. Do konce roku by měla být instalace chladicích jednotek hotová," informovala Šetková.

Veškeré montážní práce se budou konat bez toho, aniž by se divadlo zavíralo. „Provoz divadla se během instalace nijak neomezí. Jsme domluveni s firmou, která instalaci bude provádět, že veškeré práce se budou dělat v době, kdy v divadle není žádná akce," sliboval návštěvníkům Ecler.

Nové chladicí jednotky i práci spojenou s jejich instalací finančně zastřešilo město Pelhřimov. „Městský úřad v Pelhřimově zaplatil zařízení ze svého rozpočtu," objasnila pracovnice úřadu. „O tom, jestli se do divadla budou investovat nějaké peníze i v příštím roce, zatím není rozhodnuto. Rozpočet na rok 2017 totiž ještě není schválený," pokračovala Šetková.

Instalování chladicího zařízení do divadelního sálu je jednou z dalších investic města do budovy pelhřimovského divadla. „V loňském roce jsme financovali rekonstrukci divadelního balkonu. Letos už za sebou máme opravy schodiště z boku budovy divadla," vzpomínala Helena Šetková.