Letos jsou na samotném zámku i sousedním špýcharu k vidění v první řadě mečíky, doplňkově pak ještě jiřinky, růže a letní jablka. Mezinárodní výstavu Zahrada Vysočiny už dlouhé roky organizují žirovničtí svazoví zahrádkáři, kteří letos připravili i expozici včelařů. Stejně jak o víkendu, je výstava přístupná od 9 do 17 hodin.