Začátkem nového školního roku totiž některé z nich čekají opravné termíny maturitní zkoušky.

Kupříkladu na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti (SPŠ a SOU) Pelhřimov u letošních maturit neuspělo celkem dvanáct studentů. „Sedm studentů propadlo 
u didaktického testu z českého jazyka, dva studenti nezvládli didaktický test z matematiky a další dva ústní zkoušku z češtiny a jeden student neprošel u praktické zkoušky," vyjmenoval ředitel SPŠ a SOU Pavel Hlaváček, kolik studentů 
u jednotlivých částí maturitní zkoušky letos neuspělo.

I když je tato pelhřimovská škola technicky zaměřená, nejlepší výsledky měli letošní maturanti u cizích jazyků. „Zde uspěli všichni studenti," dodal Pavel Hlaváček s tím, že v porovnání s loňským rokem jsou výsledky letošních maturit lepší.

Určitou část maturitní zkoušky se na Gymnáziu 
a Obchodní akademii Pelhřimov v září pokusí opravit čtyři studenti.

Co se týče konkrétně pelhřimovského gymnázia, štěstí nepřálo pouze jednomu maturantovi, který neuspěl v didaktickém testu 
z anglického jazyka. „A na obchodní akademii neuspěli studenti tři. Všem těmto maturantům to ale uteklo zhruba o jeden až dva body, takže věřím, že si jednotlivé zkoušky v září opraví," zadoufal ředitel Gymnázia 
a Obchodní akademie Pelhřimov Aleš Petrák.

Ústní část maturitní zkoušky zvládli na zmíněných dvou již spojených pelhřimovských školách maturanti všichni. „Letošní výsledky jsou přibližně stejné jako ty loňské. Nejúspěšnější však letos maturanti byli v českém jazyce.

Dva studenti se po prázdninách podívají také do pacovského gymnázia. 
„V písemné části neuspěli pouze dva studenti v didaktickém testu z matematiky. Jinak ústní zkoušky zvládli všichni maturanti," informoval ředitel Gymnázia Pacov Josef Novák.

Dodal také, že letošní maturity dopadly lépe než loňské. „Nejlépe na tom byli při chemii, odkud si čtyři studenti odnesli výborné 
a dva chvalitebné hodnocení," pochlubil se Josef Novák 
s prospěchem studentů.

Přestože na Vyšší odborné škole a Střední škole hotelové v Pelhřimově neuspěly studentky u šesti jednotlivých zkoušek, do školy 
v září na opravný termín dorazí maturantky tři. „Z celkových 99 jednotlivých zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky na jaře jich nedopadlo dobře jen šest, a to u tří studentek," vysvětlil ředitel pelhřimovské hotelové školy Libor Capák.

Letošní výsledky maturitních zkoušek jsou na zmíněné škole srovnatelné s loňskými a podle ředitele dopadly relativně dobře.