Ministerstvo vnitra však přišlo se změnou způsobu financování této agendy. Nově budou matriky placené za jednotlivé zápisy do matriční knihy.

Od příštího roku dostanou obce příspěvek na výkon státní správy v této oblasti nikoliv za počet obyvatel ve správním obvodu, ale formou paušální částky za jednotlivé prvozápisy, což je například zápis do knih manželství, narození nebo úmrtí. Ty se budou odvíjet od finanční náročnosti daného úkonu. O tom, zda chtějí za nových podmínek ve výkonu matriční agendy pokračovat, či nikoliv, si vedení obce rozhodne samo.