O pozitivním vývoji ekonomiky vypovídá například nárůst objemu stavebního odpadu. „Před několika roky jsme stavebního odpadu zpracovávali tři tisíce tun za dva roky, v posledních letech jsou to tři tisíce tun za jeden rok. Lidé využívají dobrého ekonomického vývoje k tomu, že daleko více staví, rekonstruují a opravují. Ale patrné, že se v posledních letech mají lépe, je to nejen na stavebním odpadu,“ poznamenala Zdeňka Lišková, vedoucí odpadového hospodářství v pelhřimovských technických službách. Lidé mění vybavení domácností, nábytek, elektrospotřebiče. A staré a vyřazené věci končí jako odpad.

Dalšími trendy, které jsou patrné na nakládání s odpady v Pelhřimově, je to, že lidé více a lépe odpad třídí, i to, že méně odpadu končí na skládkách. „Třídění odpadu se v posledních letech zlepšilo, i když pořád ještě ideální není,“ potvrdila Zdeňka Lišková.

Namísto skládkování roste objem odpadu, který se spaluje. Může za to i fakt, že další využití odpadu naráží na cenové limity. „Cena odpadového papíru i plastu šla v posledních letech dolů, jeho využití je čím dál tím menší,“ dodala Zdeňka Lišková.

Lampionová školka.
Lampionová školka je zpátky!

V Pelhřimově a jeho místních částech zajišťují svoz odpadu tři speciální svozová vozidla. Jejich prostřednictvím zajišťují technické služby svoz komunálního odpadu, bioodpadu a odpadového papíru nebo plastu. Organizace zajišťuje dále svoz odpadového skla, kovového odpadu či odpadu nebezpečného.

Komunálního odpadu vyprodukuje Pelhřimov zhruba 4,7 tisíce tun za rok, množství odevzdaného plastu vzrostlo na 217 tun.