Nový kabát dostane během tohoto roku Malovcova ulice v Pacově. Nebude chybět nové osvětlení nebo zmodernizovaná vodohospodářská infrastruktura. „Předmětem investice je nová, oddělená kanalizace dešťová a splašková, nový vodovod, nové chodníky, silnice, veřejné osvětlení, zeleň,“ vyjmenoval na oficiálních webových stránkách města starosta Pacova Lukáš Vlček s tím, že zmíněný vodovod je jeden z nejstarších v Pacově.

Hlavním podnětem k realizaci všech stavebních plánů je současný, nevyhovující stav ulice, i to, že celý projekt navazuje na další probíhající opravu. „Důvody realizace jsou nejen využívanost, ale také špatný technický stav a přímá návaznost na realizaci projektu Dům sociálních služeb,“ vyzdvihl starosta. „V Malovcově ulici řešíme dlouhodobě velký problém s odvodem dešťových a splaškových vod,“ nastínil Vlček další z komplikací.

Odhadované náklady zahrnující všechny plánované úpravy a stavební práce šplhají k částce kolem 30 milionů korun. Na opravy půjdou finance z rozpočtu města, ale počítá se i s využitím dotací. „Snažíme se získat dotaci ze státního fondu infrastruktury na chodníky, máme tam přislíbenou krajskou dotaci na modernizaci autobusové zastávky v této lokalitě. Takže se samozřejmě snažíme rozpočtu ušetřit kde to jde,“ přemítal Lukáš Vlček.

Samotná realizace projektu by se pak měla uskutečnit v termínu od května do září letošního roku. Znamená to tedy, že Malovcova ulice se přes letošní léto uzavře pro dopravu.  Přesné objízdné trasy se budou teprve určovat. „Těch možností tam mnoho není,“ konstatoval starosta s tím, že doprava zřejmě povede mimo jiné přes Výstavní nebo Sadovou ulici. „Bohužel musíme jet tudy, kde bude prostor. Samozřejmě to v té lokalitě bude náročné. Už dnes je v těch lokalitách relativně malý počet parkovacích stání. Takže tam bude muset dojít nějakým způsobem k uvolnění ulic. Prostě to nebude jednoduchá záležitost,“ připustil Vlček. O všech aktualitách bude město obyvatele s předstihem informovat.

Ještě před zahájením projektu se uskutečnilo hodnocení využívanosti zmíněné části města, aby bylo jasné, jak moc je Malovcova ulice v centru dění.
Hodnocení se uskutečnilo celkem dvakrát. Jedno v loňském roce a další, kontrolní, v roce letošním. „Jedná se o významnou a využívanou část města,“ okomentoval výsledek Tomáš Kocour.

Hodnocení ukázalo, že ve všední den od 7 hodin ráno do 16 hodin odpoledne ve směru do centra mířilo 747 osobních aut a dodávek, 24 nákladních aut, 7 autobusů, 7 kamionů a 288 chodců. Téměř stejné množství pak v tu samou dobu směřovalo i od centra Pacova.