Důvodem je také nemožnost konání akce za důstojných a milých podmínek vhodných k této slavností akci. „Akce Vítání dětí měla vždy kontaktní charakter a není v našich silách zabezpečit všechna hygienická doporučení,“ řekl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Vítání dětí uspořádají v Pacově později. "Akci uspořádáme za příznivějších podmínek, ač víme, že děti budou již starší, než tomu bylo vždy obvyklé," doplil Vlček.