Celkově na tento účel vyčlenilo milion korun, o 150 tisíc víc než loni. Obnova se musí uskutečnit letos mezi dubnem a listopadem. Výzva je už tradičně vyhlášená v souladu s pravidly Rozvojového fondu města Pelhřimova. Žadatelé musí sami přispět minimálně polovinou nákladů, podmínkou je získání dotace od kraje, a to ve výši maximálně 40 procent nákladů. Město zaplatí minimálně desetinu nákladů.

Formulář je na webu města nebo jej lze vyzvednout na investičním odboru. Mezi uznatelné náklady patří obnova movitých i nemovitých věcí, neuznatelné jsou mj. úpravy vnitřních instalací a modernizace včetně zateplení.