Škola s rozšířenou výukou anglického jazyka s rodilým mluvčím se totiž dlouhodobě potýká s menším počtem dětí, a proto se snaží zlepšovat a vytvářet výhodnější podmínky jak pro budoucí žáky, tak pro ty stávající. „V současné době základní školu navštěvuje 102 dětí, což není mnoho. Optimální stav by byl okolo 160 žáků. Do první třídy letos nastoupilo třináct žáků," přiblížil ředitel Základní a mateřské školy v Lukavci Petr Musil. A právě proto vznikla pracovní skupina složená ze zástupců městyse a školy, která se pravidelně schází a snaží se vytvářet lepší podmínky pro děti.

Jedním z rozhodnutí, která byla učiněna, je i to, že děti z míst s nedostatečnou dopravní obslužností začala od letošního září škola zdarma svážet minibusem. Zánovní devítimístný Ford Transit zakoupil městys. „Automobil jsme zakoupili z prostého důvodu – kromě jednoho spoje, který přijíždí do Lukavce před osmou hodinou ranní od Pacova přes Útěchovice, Velkou Chyšku a Vyklantice, jsou všechny ostatní autobusy nasměrovány tak, že děti musely poměrně brzy ráno vstávat a ve školní družině čekat například již od půl sedmé či sedmé hodiny ranní, protože jiné autobusové spoje prostě ráno nejedou. To samozřejmě mnoho rodičů přehodnotilo a začali děti, které bydlí na hranici spádovosti, dávat do škol v Pacově. A právě proto, abychom o děti nepřicházeli, pořídili jsme minibus," přiblížil starosta Lukavce František Pinkas.

Díky novému školnímu minibusu se do lukavecké školy vrátily některé děti ze spádových oblastí – například ze Salačovy Lhoty. „Máme z toho radost. Je vidět, že pokud rodičům takovouto službu nabídneme, spolu s dobrým jménem lukavecké školy, je jejich rozhodování snazší, do které školy či školky dítě umístí. A pro své dítě chce každý rodič to nejlepší," konstatoval starosta městyse František Pinkas.

Veškeré náklady spojené s dopravou hradí městys. „Nejsou to žádné přemrštěné náklady. Je to dáno i tím, že pro školáky jezdí proškolení zaměstnanci školy. Navíc jsme dětem, respektive jejich zákonným zástupcům, už dříve propláceli náklady spojené s jízdným," uvedl starosta s tím, že děti jsou rády, že si mohou pospat. „Vozidlo samozřejmě musíme udržovat v bezvadném technickém stavu." „Dnes jsme na tom tak, že se nám neustále rozšiřuje okruh zájemců, všechny děti už jednou jízdou nepobereme. Ráno tedy jezdíme nadvakrát. Aktuálně vozíme dvanáct dětí," dodal Petr Musil.

V praxi to vypadá tak, že školák se dostaví v přesný čas na předem určené místo – většinou na běžné nástupní místo autobusových zastávek a tam ho pracovník školy naloží a odveze do školy. „Rozhodně nezajíždíme a nebudeme jednotlivě zajíždět až do místa bydliště. Jednak by to neúměrně prodlužovalo dobu svozu a odvozu a svým způsobem by to mohlo být i nebezpečné, zejména v zimním období," zdůraznil František Pinkas s tím, že by nově mohli zajíždět i pro děti do nedalekých Kopanin a Čáslavska, případně dalších obcí.
„To by znamenalo, že bychom jezdili i natřikrát. Nevylučuji, že budeme muset řešit rozšíření vozového parku," reagoval na dotaz Deníku, zda by nebylo lepší zakoupit další vůz, první muž Lukavce.

Otevřený účet s osmnácti tisíci

Škola letos navíc přišla s novinkou. Každý žák má od 1. třídy otevřený účet s osmnácti tisíci korunami. Ale ani žáci, kteří nastoupí ve vyšším ročníku, o svůj účet nepřijdou. Peníze jsou rozděleny do devíti let a jsou čerpány na kurzy plavání, lyžařský kurz, zájmové kroužky, projektové dny nebo divadla. „Dříve jsme rodičům prvňáčků dávali v první školní den patnáct tisíc, které byly vázány na pět let školní docházky. To se nám příliš neosvědčilo, protože někteří rodiče dětí, kteří tuto podmínku nesplnili, pak měli problémy s vrácením poměrné části finančních prostředků. Navíc se nám stávalo, že když někteří rodiče částku dostali, ta rychle zmizela a peníze se nikde ve prospěch dítěte neprojevily. Efekt tam zkrátka nebyl," zavzpomínal František Pinkas.

Proto už rodiče od září nedostávají peníze takzvaně na ruku, ale finance spravuje městys. Ten každému žákovi přispívá deseti tisíci, dalších pět dává Dřevozpracující družstvo Lukavec a zbylé tři tisíce poskytlo tamní zemědělské družstvo. „Myslím, že se nám tento systém začíná osvědčovat," uzavřel starosta.