Vybudováním moderní venkovní posilovny se Lukavec stane dalším místem na Pelhřimovsku, kde si vyznavači workoutu přijdou na své. „Zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu workoutového hřiště a v současnosti se jím zabývala rada,“ popsal aktuální situaci v Lukavci starosta městyse František Pinkas. „Máme zpracovaný návrh a podle něho přistoupíme k samotné realizaci,“ doplnil starosta s tím, že výstavba hřiště proběhne do dvou měsíců.

Hřiště o velikosti dopadové plochy deset krát šest metrů vyroste v prostoru vedle tamní základní školy. „Máme dvě hřiště, ale jsou spíše pro menší děti. Pro teenagery jsme v Lukavci chtěli něco takového také realizovat,“ prozradil starosta hlavní důvod výstavby.

Navíc byl podle jeho slovo hřiště i zájem ze strany veřejnosti.

Předběžná kalkulace nového místa pro sportovní vyžití v Lukavci bude stát 200 tisíc korun. „Projekt je financován z rozpočtu obce městyse Lukavec,“ dokončil starosta s tím, že finančním darem se na realizaci podílí i místní dřevozpracující družstvo.

Lukavec se výstavbou nového hřiště připojí k Počátkám a Pacovu, kde už svá hřiště s workoutovými prvky mají. „Je to v podstatě velký areál, který dříve sloužil jako vojenský autopark,“ nastínil minulost současného místa na sportovní vyžití starosta města Pacova Lukáš Vlček.

Areál v Pacově vznikl před pěti lety za podpory dotačních prvků z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Revitalizace bývalých vojenských areálů. „Celý objekt jsme zrevitalizovali. Museli jsme zbořit některé staré prostory, které sloužily hlavně jako montážní dílny pro auta. Na tom místě jsme pak vybudovali velký areál, který tvoří mimo jiné asfaltová plocha, na které se děti mohou učit jezdit na kole nebo na inlinech. Jsou tam i prvky skateparku, které jsou hodně využívané,“ dodal starosta Vlček.

Součástí celého pacovského areálu je i 35 parkovacích míst, volná zelená plocha, na které si děti mohou ahrát fotbal, stromy a lavičky a velké dětské hřiště. „Právě jeho součástí jsou prvky sloužící k workoutu, tedy různá bradla, hrazdy tyče a lana na šplh,“ doplnil popis Vlček.

Impulsem pro výstavbu bylo využití velmi příjemné plochy uprostřed města a přetvořit ho na místo, které mohou využívat dospělí i děti všech věkových kategorií. „Já sám jsem v prostorech areálu vedl několik plánovacích dní a odpolední s dětmi a veřejností,“ uzavřel vyprávění starosta Pacova. Děti se do plánovaní tamního areálu velmi aktivně zapojily a navrhovaly, jak má hřiště vypadat a jaké prvky má obsahovat.