„Kdybych byl o něco mladší, tak bych o činnost poslancem zájem měl, ale snažil bych se, aby byly vztahy uvnitř sněmovny konstruktivnější a především, aby se poslanci zabývali věcnými tématy více než tím, koho poškodit nebo kdo je horší a kdo je ještě horší," odpověděl tento bývalý disident, signatář Charty 77 a politik na dotaz, zda by při současné politické situaci kandidoval v předčasných volbách.

Dohromady byl v nejvyšší politice šest let, nejprve jako poslanec České národní rady, pak jako člen Poslanecké sněmovny České republiky.
Nyní si plnými doušky užívá důchodu, stará se o lesy a občas hlídá svoji vnučku.

„Celkově se mám dobře, odpočívám a také si rád zavzpomínám na svou politickou kariéru. Tenkrát byla atmosféra méně rozčílená a konstruktivnější než je dneska. Řekl bych, že se udělalo hodně pozitivní práce a položily se základy politického systému, který máme dodnes. Myslím si, že by se od něj nemělo upouštět nebo ho radikálně měnit," přemítal nad současnou situací v zemi Jan Litomiský, který byl v letech 2006 až 2010 vládním zmocněncem pro lidská práva.

Do oficiální politiky se zapojil po listopadu 1989. Byl aktivní v Občanském fóru v Pelhřimově a stal se i předsedou tamního Městského národního výboru. Ve volbách v roce 1990 byl zvolen do České národní rady za Občanské fórum. Mandát obhájil ve volbách v roce 1992, to už za Křesťansko-demokratickou stranu (KDS), respektive za volební koalici ODS-KDS (tehdy ještě za Jihočeský kraj). Zasedal ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jako jeho místopředseda. „Podíleli jsme se na tvorbě zákona o obcích, volebního zákona do obcí nebo jsme rozhodovali o navrácení majetku obcím. Za kladné považuji obnovení obecní samosprávy. Už to nebyly orgány státní moci a správy jako byly národní výbory, ale staly se z něj samostatné svébytné subjekty, jako tomu bylo za první republiky," popsal důležité momenty ve své politické éře signatář Charty 77.

Litomiský mj. vedl ve sněmovně spor o to, jakým způsobem se má vracet právě majetek obcím. „Podpořil jsem koncepci, aby se lesy vrátily jenom obcím, které je původně vlastnily. Tím pádem nedošlo k roztříštění obecního majetku a třeba město Pelhřimov získalo původní historický majetek, který vždycky mělo," dodal politik.

Jan Litomiský se narodil roku 1943 v Praze, kde vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Pracoval jako agronom ve Vyskytné a v Horní Cerekvi, v 80. letech byl za své protikomunistické postoje tři roky vězněn a poté mohl pracovat jen jako lesní dělník nebo topič. Je ženatý, má dvě dospělé děti a jednu vnučku.