Jejich překročení by se vlastníkovi, tedy městu, prodražilo, a navíc by negativně ovlivnilo další rozvoj města, proto je do budoucna nutné řešit rozšíření kapacity čištění odpadních vod. Humpolečtí zastupitelé na zářijovém zasedání svým hlasováním potvrdili, že je na čase zadat zpracování studie týkající se rozvoje čističky.

Vedoucí humpoleckého odboru místního hospodářství Josef Jůzl ve zprávě pro zasedání zastupitelstva uvedl, že za postupném naplňováním limitů čističky je hned několik důvodů. „Vlivem letního období v posledních dvou letech dochází ke snížení nátoku množství balastních vod na čističku, a tím i ke zvýšení koncentrace znečištění," zmínil Jůzl.

Podle informací od místostarosty města Květoslava Namyslo má hlavní vliv na naplňování limitů čističky rozvoj průmyslové výroby. Dále za ním stojí také nová bytová zástavba.

Limity blížící se k povolené hranici se týkají zejména chemické spotřeby kyslíku a biochemické spotřeby kyslíku. Jen pro představu, pokud by čistička překročila limit za chemickou spotřebu kyslíku, tak by město za letošní rok muselo zaplatit okolo 650 tisíc korun. Přitom podle údajů od provozovatele čističky společnosti VODAK Humpolec byla povolená hodnota v období od letošní ledna do června dosažena.

Na základě odborných doporučení zastupitelé v září odsouhlasili, aby město zadalo vypracovat studii hlavně na rozšíření kapacity čištění odpadních vod. Kdy přijdou na řadu samotné práce, nelze zatím upřesnit. „S jakými náklady a jakými způsoby můžeme řešit další rozvoj čističky, nám řekne zpracovaná studie. Po studii bude následovat projekt včetně řešení vhodného financování prostřednictvím dotací," nastínil nejbližší postup Jůzl.

Humpolecká čistička odpadních vod začala fungovat v roce 1979. V roce 1997 byla předána městu, a to v rámci privatizace vodohospodářského majetku s.p. JIVaK České Budějovice.

V letech 1997 až 1998 město ještě ve spolupráci se s.p. JIVaK zařídilo odbahnění dočišťovacího rybníku, rekonstrukci technologické části a nahrazení starého řídicího systému. V roce 2004 město získalo dotaci na intenzifikaci čističky. Dotace řešila pouze likvidaci fosforu a dusíku, kapacita čističky musela jít stranou, jelikož by se jednalo o neuznatelné náklady. V té době byla navíc dostatečná. Po opravách zahájila čistička v roce 2006 zkušební provoz, o rok později byla zkolaudovaná.