O speciální inertní posyp, který je k udržování chodníků vhodnější, mohou zájemci žádat na Technických službách města Pelhřimova do 27. října.

V období od 30. října do 3. listopadu pak budou technické služby speciální posypový materiál rozvážet po Pelhřimově.