V posledních dnech byli psi viděni v areálu bývalého zemědělského družstva ve Veselé. „Zatím sice nikoho nepokousali, ale pobíhali volně v okolí obce a už čtyři lidi obtěžovali. Vždycky obstoupí člověka, který se v jejich blízkosti pohybuje, a pak na něj dorážejí," řekla Jana Mazancová, starostka Veselé. Podle Mazancové už majitel jednoho z objektů v areálu slíbil, že část psů si nechá a část prodá, ale není jisté, co s dalšími psy.

Veselská starostka, která včera podávala vysvětlení na policii, má obavu proto, že Semorádovi psi už v minulosti v Počátkách několik obyvatel napadli – a to včetně dětí.

Podle nedávného vyjádření vedoucího odboru životního prostředí v Počátkách Pavla Hůši několik psů štěkalo v Počátkách a také se potulovali po sousedním Polesí, kde případ řešili i myslivci. Někteří z devíti Semorádem údajně chovaných psů mají být agresivní.

Chovatel nereaguje

Problém se Semorádovými psy a především s jeho způsobem péče o ně začal před necelými třemi lety v Počátkách, kde Semorád žil. „Došlo to tak daleko, že lidé se stížnostmi na psy volali prakticky denně. Z naší strany pak proběhla fůra opatření. K řešení problému byla přizvána i policie, ale pan Semorád na výzvy nereagoval," řekl Hůša.

Jak na obtěžování lidí ve Veselé nahlíží policie? Podle její pelhřimovské mluvčí Moniky Pátkové by v případě přestupku proti obecní vyhlášce měla zasáhnout přímo samotná obec.

„Pokud má obec vyhlášku, která zakazuje volné pobíhání psů, jedná se o přestupek proti ní. Ten policie postoupí k projednání příslušnému správnímu orgánu. Jestliže volně pobíhající pes napadne jiné zvíře nebo člověka, postupujeme podle zákona o přestupcích," vysvětlila Pátková.
Deník kontaktoval i Stanislava Semoráda, ale ten se k věci odmítl vyjádřit. Ale nepopřel, že jeho psi pobývali i ve Veselé. Někteří lidé, kteří chovatele znají, říkají, že z jeho strany nejde o schválnost, ale spíš o nezvládnutí situace.

V srpnu se v případu pohnuly ledy. Zatímco před dvěma lety krajská veterinární správa (KVS) dospěla k závěru, že Semorád zvířata netýrá, a není nutné mu je odebrat, letos na jaře mělo její šetření jiný výsledek.

„Zatímco předtím to bylo únosné, teď se stav výrazně zhoršil a zvířata žila v nevyhovujících podmínkách. Proto jsme v souladu se zákonem dali podnět na odebrání psů," vysvětlil Jan Bořil z KVS. Majitel měl ještě čas na to, aby podmínky zlepšil, ale podle počáteckého starosty Karla Štefla se nic podstatného nezměnilo.

„Proto jsme se dohodli na termínu odchytu psů. Půlku nákladů mělo zaplatit město Počátky, půlku Pelhřimov. Dohoda zněla, že psy odvezeme do útulku v Polné. Neměli jsme ale co odchytávat. Část psů byla odvezena, část se skryla v domě – jenže ke vstupu do něj jsme povolení neměli. Teď čekáme, až nabude platnosti rozhodnutí soudní moci," uvedl vedoucí pelhřimovského odboru životního prostředí Josef Slavětínský.
Semorád dle soudního rozhodnutí nezabezpečuje psům potravu a solidní životní prostor, proto byl uznán vinným z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání.

„Zvířata byla chována v zapáchajícím nevětraném prostoru plném psích exkrementů, který byl zdevastován předměty, o které se mohla zranit. A měla nedostatečný kontakt s okolím i chovatelem," tlumočil dokument Štefl.

Podle rozhodnutí soudu by měla zvířata propadnout státu a jejich majitel měl zaplatit pokutu 20 tisíc korun. S tím je spojen i zákaz chovu psů po dobu pěti let. Zde ovšem panuje nejistota ohledně výkladu: některé instituce totiž platnost zákazu omezují jen na objekt v Počátkách. Jak ale potvrdil včera Josef Slavětínský, zákaz se vztahuje na osobu chovatele, a to po dobu pěti let.

Karolína Hovorková