Zmíněný průzkum, na který zavítalo celkem 114 obyvatel ze 152 oprávněných voličů, což je 75 procent, uspořádali v Bohdalíně v neděli 24. března. „Zájem o hlasování byl velký. Za několika staršími lidmi z obce jsme dokonce vyjeli osobně,“ poznamenala Renáta Matějová, zastupitelka obce.

Pro rekonstrukci budovy bývalé školy hlasovalo 44 voličů. Proti byla však většina, a to 70 voličů.

Podmínky průzkumu pro následné rozhodování, zda se do přestavby budovy na sociální byty pustit či nikoliv, byly předem jasně dané. „Předem jsme se se zastupitely domluvili, že pokud bude účast oprávněných voličů vyšší než 50 procent, bude výsledek průzkumu pro rozhodnutí zastupitelstva závazný. Při rovnosti hlasů by rozhodlo zastupitelstvo obce,“ vysvětlil starosta Bohdalína Josef Staněk, s čím vedení obce do průzkumu šlo.

Žádost o devadesátiprocentní dotaci na zmíněnou rekonstrukci, kterou by obci poskytl Integrovaný regionální operační program (IROP) prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, tak museli v Bohdalíně stáhnout. „Bylo jisté, že peníze na rekonstrukci dostaneme. Je to škoda, protože taková dotace na přestavbu celé budovy, kdy by obec doplatila minimální částku, už se nám nenaskytne,“ řekl Josef Staněk.

Zástupci obce budou i nadále sledovat vhodné dotační programy na rekonstrukci budovy bývalé školy v Bohdalíně. „Projekt a další přípravy rekonstrukce nás vyšli zhruba na 600 tisíc korun. Není to ale tak, že by tyto peníze přišly vniveč. Projekt se ještě dá použít,“ doplnil bohdalínský starosta.