V anketě Skutek roku může veřejnost hlasovat pro fyzickou osobu za její aktivní dobrovolnickou práci. Odevzdávání hlasů probíhá od 1. března do 15. dubna. Jednotlivci soutěží v pěti kategoriích. Jsou jimi sociálně-zdravotní oblast, kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže a poradenství, osvěta a vzdělávání.

Deset nadějí okresu

Hned v první kategorii zastupuje pelhřimovské „barvy" Dagmar Sára Norková za dobrovolnickou výuku anglického jazyka pro klienty společnosti Fokus Vysočina.

Dalším reprezentantem ve stejné kategorii je dobrovolnice pečující v domově pro seniory Marta Machová a vedle ní také Zdeněk Nadrchal, který pomáhá na Doléčovací a rehabilitační jednotce Nemocnice Pelhřimov.

Nominaci do druhé kategorie si zasloužila Vendula Vacke z občanského sdružení Zelené srdce za údržbu drobných památek v okolí obce Zachotín.

Prospěli přírodě

Životnímu prostředí pak prospěl František Dohnal, který zamezil protržení hráze Dolních Kladin, a také Zdeňka Jůzlová s přípravou akce Den Země.
Ve čtvrté kategorii je možné hlasovat pro Evu Říhovou za organizaci aktivit v občanském sdružení Hodina H nebo pro maminku a pěstounku devíti dětí Marcelu Dědovou 
z Pelhřimova, která nyní bydlí v Bystřici nad Pernštejnem.

V páté kategorii je nominován Jiří Koubek za oživení starých řemesel a Olga Růžičková za akci Netopýří noc na hradě Lipnici a další činnost ve sdružení Zelené srdce.

„Tři členky občanského sdružení Zelené srdce jsem do soutěže nominoval já, protože si myslím, že si ocenění za svou činnost rozhodně zaslouží," uvedl předseda sdružení Pavel Koubek, který se v minulých dvou ročnících ankety Skutek roku sám umístil na druhém místě, a to nejen za svou činnost v rámci tohoto sdružení.

Podle slov Petra Holého 
z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina je hlavním cílem ankety Skutek roku lidem připomenout ty, kteří vykonávají činnosti nad rámec svých povinností, zároveň tyto dobrovolníky ocenit a možná se jimi nechat i inspirovat.

Akce i péče

Hlasovat v devátém ročníku Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 – Zlatá jeřabina je možné od 11. března do 19. dubna, a to ve dvou kategoriích: kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví.

V konkurenci celkem šedesáti účastníků se pokusí uspět kulturní aktivity z Pelhřimovska jako jsou například Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov, Černovicko se baví, divadelní festival Honzlův Humpolec, divadelní představení Dalskabáty hříšná ves v podání ochotníků z Rynárce, Pelhřimovské kulturní léto, akce Pojďme tančit Tanečního klubu Pelhřimov nebo letní Středověké slavnosti na hradě Orlík nad Humpolcem.
Za péči o kulturní dědictví jsou nominované počiny jako obnova Nápravníkova stavení a vytvoření Skanzenu Zichpil v Humpolci, restaurování hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku, obnova návesní kapličky v Myslotíně u Pelhřimova nebo restaurování soch svatého Jana Křtitele a svatého Josefa z kostela sv. Bartoloměje ve Stranné u Žirovnice.

„Pelhřimovské kulturní léto je bezplatné vyžití pro návštěvníky i místní a pro každou věkovou kategorii tu něco máme," vyzdvihl klady jedné z nominovaných akcí ředitel pelhřimovských kulturních zařízení Martin Ecler.

Vedoucí humpoleckého kulturního a informačního střediska Marcela Kubíčková by zas přála úspěch divadelním ochotníkům, kteří se zúčastňují Honzlova Humpolce. „Ochotnický festival je srdeční záležitost a úžasné je především nadšení ochotníků, kteří se nebojí nést svou kůži na trh před mnohdy velice kritické publikum," ocenila Kubíčková.

Aneta Slavíková