JAN BROŽEK (KDU-ČSL), STAROSTA MĚSTA ČERNOVICE:
V roce 2017 bychom chtěli vyřešit projektovou dokumentaci na kanalizaciv Dobešově, rekonstrukci vodních zdrojů, a především dokončit proces získávání stavebního povolení na rekonstrukci Mariánského náměstí.

ZDEŇKA BEČKOVÁ (SNK ED), STAROSTKA MĚSTA ČERVENÁ ŘEČICE:
Za nejdůležitější pro město považuji spokojené občany.

JAROSLAV ANDRLE (SNK), STAROSTA MĚSTA HORNÍ CEREKEV:
Je to II. etapa rekonstrukce gastro provozu kuchyně naší základní školy. Pokud bychom tuto investici v roce 2017 nerealizovali, hrozí nám uzavření provozu kuchyně a jídelny z bezpečnostních i hygienických důvodů. Samozřejmě, že návrh rozpočtu na rok 2017 počítá i s mnoha dalšími menšími akcemi, ale zmíněnou rekonstrukci považuji za nejnáročnější z hlediska finančního (více než 10 milionů korun) i provozně organizačního, ale současně nezbytně nutnou.

JIŘÍ KUČERA (ODS), STAROSTA MĚSTA HUMPOLEC:
Příprava nových parcel pro rodinné domy v ulici Blanická a pokračování oprav silnic a úprav křižovatek ve spolupráci s Krajem Vysočina.

IVAN PFAUR (SNK KAMENICE – VAŠE VOLBA), STAROSTA MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU:
Jednoznačně půjde o získání dotací na připravené projekty města. A není jich tak málo. Jde o rekonstrukci kuželny, regeneraci panelového sídliště, posílení vodovodu, vybudování rozhlasu ve městě a místních částech, přestavbu kina na komunitní centrum s multifunkčním sálem, rekonstrukci učebny přírodopisu a chemie v základní škole a regeneraci památkové zóny. V plánu máme také rekonstrukci vytápění v ZUŠ, celkovou rekonstrukci komunikací na sídlišti Na Tržišti a rozšíření lokality pro výstavbu rodinných domů. Pevně věřím, že rok 2017 bude k našemu městu přívětivý a úsilí, které věnujeme přípravě projektů, přinese své ovoce. Není to však přání jen na jeden rok. Snažíme se o to, aby rozvoj města byl koncepční a aby život v našem městě byl pro všechny příjemný a zajímavý.

LUKÁŠ VLČEK (SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ A PROSPERITU PACOVA), STAROSTA MĚSTA PACOV:
V roce 2017 a 2018 se budeme, z pohledu investic, soustředit především na realizaci dvou projektů. Konkrétně půjde o Dům sociálních služeb Pacov (rozšíření kapacit Domu seniorů – domova důchodců) a o nový areál MŠ Za Branou.

KAREL ŠTEFL (SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ), STAROSTA MĚSTA POČÁTKY:
Z hlediska investic ve městě budou důležité tři věci. Zasíťování (ZTV) lokality „Z2" za Sídlištěm pro výstavbu rodinných domů (s cílem motivovat mladé rodiny k trvalému pobytu ve městě). Za druhé oprava budovy hasičské zbrojnice (postupná modernizace budovy s využitím evropské dotace) a za třetí rekonstrukce ulic Sládkova a Zahradní včetně sítí.

MILAN ŠMÍD (ODS), STAROSTA MĚSTA ŽIROVNICE:
Dokončení Komunitního domu pro seniory včetně stanovení podmínek pro jeho obsazování, další zkvalitnění infrastruktury v oblasti sportu, komunikací a vodohospodářských zařízení, přípravu nových stavebních parcel a smysluplné využívání dotačních titulů.

Starosta Pelhřimova František Kučera (ČSSD) odmítl na dotaz Pelhřimovského deníku odpovědět.