Původně se však zamýšlelo, že uzavírka bude jen částečná. „Chtěli jsme uzavřít vždy jeden pruh silnice a druhý nechat průjezdný.

oprava by pak byla řízená světelnou signalizací. Silnici jsme plánovali celkově uzavřít až při závěrečném pokládání povrchu," vysvětlil původní plány starosta Salačovy Lhoty Martin Malina.

Takový scénář však po zhodnocení stavu vozovky zhotovitelem projektu nebyl reálný. „Po prohlídce zhotovitelem jsme museli situaci přehodnotit a uzavřít silnici celou, protože z jeho strany by nebylo možné stavební úpravy provést," řekl ke změnám starosta.

Kvůli tomu se také musel změnit termín, během něhož je silnice uzavřena. „Zpočátku jsme počítali 
s uzavírkou od 17. října do 25. listopadu. Po konzultaci se zhotovitelem jsme ale silnici uzavřeli koncem října až do 10. prosince," vysvětloval další změny Malina.

Vzhledem k tomu, že vozovka byla dlouhodobě opomíjená, projde teď radikální změnou. „Silnice byla ve velmi špatném stavu. Na komunikaci dlouho nebyla prováděna žádná oprava, takže renovace je zasloužená," postěžoval si starosta Salačovy Lhoty. „Opravy se týkají kanalizačního potrubí, celkového povrchu 
a i některých navazujících komunikací. Zároveň dojde ke kompletní výměně chodníků," vyjmenoval Malina.

Četné využití silnice mělo na svědomí také to, že asfalt se z vozovky začal tlačit do stran. „Vytlačený asfalt vytvářel tlak na přilehlé chodníky, a tím pádem také na podezdívky zahrad. Právě tím byl poškozován majetek obce i majitelů pozemků," stěžoval si Malina na důsledky špatného stavu vozovky.

Uzavření se dotklo i veřejné linkové osobní dopravy. „Museli jsme částečně odklonit autobusovou dopravu. Provizorní zastávku jsme ze středu vsi přesunuli na její periferii směrem 
k Pacovu. Doprava je ale 
i nadále zajištěna," vysvětlil starosta s tím, že zastávka 
je lidem bez potíží dostupná. Nevelké komplikace vznikly obyvatelům Salačovy Lhoty, kteří mají v daném úseku oprav svoje domovy. „Ti, kteří u této komunikace bydlí, v tuto chvíli nemohou v ulici parkovat, a musí nechat své vozy o kus dál ve vedlejších ulicích," popsal dílčí komplikaci starosta Malina. Současně dodal, že obyvatelé si na toto dočasné omezení nestěžují.

Zároveň se však nestane, že by se lidé do svých domovů nedostali. „Zhotovitel přestavby po celou dobu zajistí obyvatelům přístup 
k jejich domům a pozemkům prostřednictvím koridorů, které zde budou pro pěší vytyčené," tlumočil slib starosta.

Vrásky na čele ale působí zastupitelům obce neohleduplní řidiči. „Setkáváme se s tím, že někteří motoristé nerespektují dopravní značení a přes ves projíždějí. Takové chování pak komplikuje hladký průběh rekonstrukce," posteskl si Malina.

Co se týče finančního zajištění přestavby, to má na starosti jak obec Salačova Lhota, tak i Kraj Vysočina. „Silnice je krajská, tudíž nějaké peníze poskytl Kraj Vysočina. K tomuto účelu vznikla i smlouva. Investice kraje se týká hlavně konstrukčních vrstev vozovky," vysvětlil starosta. „Do chodníků a kanalizace však investuje obec Salačova Lhota. Celková výše přestavby komunikace se vyšplhá na přibližně devět milionů korun," ukončil Martin Malina.