Konkrétně se jedná o samostatnou stezku pro cyklisty a chodce, která povede v místě bývalé polní cesty, která byla v minulosti zrušena. Obě obce tak ztratily spojení k sobě navzájem a k dalším obcím. „Nás napadlo, že by se dala obnovit, protože tam ta původní parcela v katastru zůstala. Oslovili jsme proto vedení města Pelhřimova, které na to kývlo,“ řekl starosta Žirova Jaroslav Trnka.

Komunikační propojení obcí nebude rušit automobilový provoz. Stezka, která bude z mlatového povrchu, bude dlouhá bezmála jeden kilometr.

„Projekt zahrnuje stavbu stezky pro cyklisty a pěší s dopravním značením C9a,b včetně stavby propustku v místě křížení s potokem,“ informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Stezka bude sloužit pro již zmíněné cyklisty a pěší k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Rovněž bude k dispozici pro rekreaci místních obyvatel, a to například pro rodiče s dětmi.

„Myslím si, že cestu budou místní využívat, protože Rybníček je v podstatě nejbližší obec směrem k Žirovu a přitom tam nemáme přímé spojení. V tuto chvíli jsou tyto dvě vesnice od sebe odříznuté údolím, takže cesta by je mohla znovu propojit,“ sdělil Trnka.