Počasí na prahu srpna umožnilo sklidit obilí v rekordně krátkém čase. „Tak rychlé žně jako ty letošní nepamatuji," ohlédl se za skončenou sklizní František Papež, předseda Zemědělského družstva Velká Chyška.

Podobně mluví o letošních žních i zástupci dalších zemědělských podniků. „Přízeň počasí nám dovolila sklidit obilí o čtrnáct dní dřív, než bývá obvyklé," reagoval Josef Zach, agronom Zemědělského obchodního družstva Hořice.

Loni končily žně na Pelhřimovsko takřka v polovině září. Dokončit sklizeň komplikovaly deště ve druhé polovině srpna a na začátku devátého měsíce. V roce 2013 ohlašovali pěstitelé konec žní na prahu září. „Loni nepřálo rychlejšímu dokončení žní počasí," připomněl Vlastimil Vaněk z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina, které sklizeň monitorovalo.

V meziročním srovnání jsou naopak o něco nižší výnosy. „Z hlediska výnosů byl pro změnu rekordní rok 2014, letos budeme mluvit o lepším průměru," zhodnotil Vaněk jiné kritérium z hlediska úspěšnosti žní.

Lidé z terénu s ním naprosto souhlasí. „Výnosy budou slušné, přestože jsou letos nižší než loni," potvrdil hořický agronom Zach.
Celkový průměrný výnos všech sklizených obilovin na Pelhřimovsku je oproti minulému roku nižší o 0,23 tuny z hektaru. Ve srovnání s rokem 2013 je naopak o 0,57 tuny z hektaru vyšší.

Ve srovnání s rokem 2014 je největší propad u jarní pšenice (-1,79 t/ha). Naopak vyšší výnos má v meziročním srovnání žito (+ 0,14 t/ha).
U nejčastěji pěstovaného obilí na Pelhřimovsku (u ozimé pšenice a jarního ječmene), je rozdíl ve výnosu nepatrný.

Na velmi dobré úrovni bude kvalita letošní sklizně. Zemědělci z Velké Chyšky poslali vzorky do laboratoří, přesné údaje o kvalitě budou mít až po rozboru. Nečekaně nepříznivou zprávu ale nečekají. „Kvalita obilí by měla být velice dobrá. Řepka měla 40 až 45 procent oleje, což je také velmi slušný výsledek," odhadoval velkochyšecký předseda Papež.

Ještě jeden rys bude pro letošní žně charakteristický. Zatímco před rokem trápily zemědělce deště, letos jim v době vrcholícího období sucha hrozily požáry. V prvním srpnovém týdnu museli hasiči k osmi požárům.