„Co je velmi pozitivní a co bych vyzdvihl, v letošním roce město Humpolec v návrhu rozpočtu vykazuje mnohé investice, rozpočet je silně rozvojový. Kapitálové výdaje ve výši přes 97 milionů korun tvoří pětatřicet a půl procenta všech výdajů. To jsme tu zatím nikdy neměli, aby tvořily více než jejich třetinu," upozornil humpolecký starosta Jiří Kučera.

Sídliště čeká třetí etapa revitalizace

K největším investicím patří patnáct milionů na úpravu prostranství a parkoviště Žižkova, jedenáct milionů na třetí a poslední etapu revitalizace sídliště Na Rybníčku včetně zeleně, deset milionů na přístavbu budovy mateřské školy Na Rybníčku nebo pět milionů, které půjdou na úpravu prostranství u hřbitova Zichpil.

V rozpočtu je sedmi miliony korun pamatováno i na novou in-line stezku kolem rybníku Hadina, o které mohli lidé z Humpolce donedávna hlasovat. Na internetu, tedy na webu Městského kulturního a informačního střediska (MěKIS) a stránkách města hlasovalo 169 lidí pro, 32 proti. Sečtení hlasů z uren ukázalo 206 souhlasných reakcí, 16 nesouhlasných.

Stezka by měla na délku měřit téměř kilometr, přičemž z jižní strany bude přímo navazovat na stávající asfaltovou komunikaci za tribunou závodiště Zlaté podkovy, na severní straně bude možné sjet na konci hráze na novou asfaltovou cestu vedoucí až pod Čejovský kopec.

In-line stezku využijí i cyklisté

Široká by měla stezka být dva a půl metru, což umožní její využití kromě bruslařů také cyklistům, pěším nebo v zimě běžkařům.

„Stezka bude osvětlena moderním LED osvětlením s tím, že bude využito buď časového spínače, nebo pohybových čidel. Tím by se výrazně ušetřily provozní náklady. Osvětlení má stát dalších jeden a půl milionu korun, ale bez něho by nemohl být povolen smíšený provoz pěších, cyklistů a bruslařů," lze se dočíst v informacích o stezce na webových stránkách MěKISu.

Součástí rozpočtu je i výdaj čtyři miliony na vyhlídkovou věž na Orlíku a sto tisíc na její osvětlení. Původně návrh letošního rozpočtu zahrnoval také částku tři sta tisíc korun na rekonstrukci dětského hřiště v parku Stromovka.

Jak zastupitelé odhlasovali, dvě stě tisíc z dané částky se však použije na architektonickou soutěž, v níž budou moci architekti přijít s lepším řešením parku.

„Sto tisíc pak město poskytne na opravu hřiště, aby byly obnoveny ty prvky, které se dají případně přestěhovat, protože musíme počítat s tím, že vítězný architektonický návrh může změnit uspořádání parku," vysvětlil starosta.

Povinné výdaje zůstaly stejné

Příjmy i výdaje v letošním rozpočtu dosahují 275 milionů korun. Loni to bylo 218 milionů. Mandatorní neboli povinné výdaje rozpočet na rok 2014 nenavyšuje, zůstávají na úrovni roku 2013.