Rekonstrukce koruny a návodního líce hráze potrvá podle mluvčího PV Hugo Roldána od května do října. Hlavním účelem stavebního zásahu je zamezení zatékání vody do hráze. O způsobu oprav proběhla už dříve diskuse mezi Povodím Vltavy, obcí a památkáři. Obci vadilo, že by měla z povrchu vozovky na hrází zmizet dlažba.

Tento požadavek byl zohledněn i proto, že přehrada byla vyhlášena za kulturní památku, a projektová dokumentace oprav byla předělána. Dlažba tak bude pouze vyjmuta, očištěna a vrácena zpět. Diskutovalo se i o domku strojovny, osvětlení a zábradlí.

Povodí Vltavy uhradí asi tři čtvrtiny částky. Vybuduje novou železobetonovou desku a izolaci v koruně hráze, nahradí původní domek horní strojovny novým a provede sanaci římsy a zábradlí.

Nová strojovna bude mít ocelovou konstrukci s prosklením. Nové osvětlení bude u vstupu k dolní strojovně, od osvětlení koruny hráze bylo upuštěno. „Celá koncepce oprav byla detailně projednávána s Národním památkovým ústavem," dodal mluvčí.

Zbylou čtvrtinu uhradí Kraj Vysočina. Jeho silničáři provedou předláždění vozovky s výměnou podkladní vrstvy, zajistí odrazné proužky a nové odvodňovače. Šířka chodníků bude zachována.

Objížďka přes Želiv

Oprava hráze si vyžádá objížďku, v určité fázi oprav nebude možné po hrázi ani chodit pěšky. Přesná data objížďky podle zastupitele Václava Pavlíka zatím obec nemá. Ale už teď je jisté, že linkové autobusy z Humpolce do Sedlice se budou otáčet v Kletečné, odkud pojedou zpět do Hněvkovic a pak teprve přes Petrovice a Želiv do Sedlice.

Přizpůsobit se budou muset i rekreanti – jen v katastru Sedlice se 140 obyvateli je 215 rekreačních chat. „Ti, kteří mají chatu ve směru od Kletečné, ale jezdí k ní přes hráz od Pelhřimova, budou muset jezdit od Kletečné," vysvětlil zastupitel Pavlík.

Desítky let se hovoří i o nutnosti odbahnění přehrady, jenže odhady hovoří až o půl miliardě korun, takže uskutečnění zatím není reálné.
Přesto Povodí Vltavy před pár lety vybudovalo přípravné molo, ze kterého by se bahno odváželo. „Odtěžení nánosů vodního díla Sedlice by mohlo být realizováno v případě existence vhodného dotačního titulu," sdělil už zmíněný mluvčí PV Hugo Roldán. Podle něj bahno nijak neovlivňuje funkci přehrady.

Faktem ale je, že zanesením nádrže se zhoršily podmínky pro turistiku. „Kvůli tomu, že voda v nádrži není tak čistá, turistický ruch určitým způsobem ustává," uvedl starosta Sedlice Roman Cihlář. Přehrada o ploše skoro 40 hektarů byla postavena roku 1927.