Božejovský starosta se narodil v roce 1950 ve Lhotě u Kamenice nad Lipou.

Vzděláním se připravoval na budoucí povolání elektromechanika. Teorii studoval v Pelhřimově a v Netolicích, na praxi poté nastoupil do Průmyslového podniku v Pelhřimově. Dálkově si přitom vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Českých Budějovicích.

V Průmyslovém podniku v Pelhřimově Ladislav Brož pracoval coby mistr ještě další roky, přičemž se na čas přesunul i do Průmyslového podniku v Kamenici nad Lipou. Na podzim roku 1990 si jej obyvatelé Božejova, kam se přiženil, zvolili za svého starostu. Tím je od 1. ledna 1991 dosud.

V krajském zastupitelstvu strávil již dvě volební období, osm let byl členem Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Ve volbách kandiduje za Komunistickou stranu Čech a Moravy, do níž vstoupil před čtyřiceti lety.

Z plánů na následující čtyřleté volební období by zmínil například snahu udržet školství v menších obcích. „Sami jsme si tím v Božejově prošli. Devítiletku jsme museli zavřít, ale povedlo se nám zachovat tu aspoň první stupeň základní školy. Bojovat za jeho udržení nás stálo a stále stojí dost peněz, ale dokud bude mezi obyvateli zájem, budeme se snažit dál, aby místní malí školáci nemuseli nikam dojíždět," podotkl Ladislav Brož.

Dalšími oblastmi, jimiž by se podle Brože měl kraj v dohledné době zabývat, je zdravotnictví a také opravy komunikací.

„V neposlední řadě bych rád podpořil i krajské dotační tituly, které není tak složité získat a přitom se s jejich pomocí daří úspěšně zvelebovat naše obce," doplnil zastupitel.

Zvelebování obce, v níž žije, a podílení se na kulturním životě v ní stojí i jej samotného podle jeho slov mnoho času. Toho volného mu pak příliš nezbývá, a proto už se nestíhá věnovat svému velkému koníčku, kterým vždycky bylo fotografování.

Ladislav Brož je otcem dvou už dospělých dětí, které mu daly čtyři vnoučata. (duf)