Do soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, přihlásili studenti středních škol 59 projektů. V národním kole, kam postoupilo sedm regionálních vítězných projektů, bral první místo projekt studentek Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov s názvem Dětský klub Lachtánek. „Z vítězství jsme byly hodně překvapené, protože v této celorepubliko-vé soutěži jsme měly velkou konkurenci," popsala první dojmy z vyhlášení výsled-
ků Sabina Krátká, studentka pelhřimovské obchodní akademie.
Organizátorem soutěže je odbor publicity Evropské unie a jejím účelem je zvýšení informovanosti o fondech Evropské unie mezi budoucími žadateli.

Soutěž vyzývá studenty středních škol k tomu, aby se rozhlédli kolem sebe v místě, kde žijí nebo studují, a zamysleli se nad tím, zda by někte-
ré věci bylo možné dělat jinak a lépe. Nebo objevit to, co v jejich městě chybí. „Když nám profesorka Libuše Čechová představila soutěž, přemýšlely jsme, co by pomohlo občanům v pelhřimovském regionu. Vzhledem k tomu, že se zajímáme o práci s malými dětmi, uvažovaly jsme o zřízení dětského klubu," prozradila Simona Slavíková.

Dodala také, že původně se studentky chtěly zaměřit na práci s nejmenšími dětmi, ale po provedeném průzkumu zjistily, že zaměstnaní rodiče by spíše využili odpolední hlídání dětí, které chodí na první stupeň základní školy.

Vedle originálního nápadu si studentky přízeň poroty získaly i vyplněním skutečné projektové žádosti v reálném elektronickém systému ISKP. „Tento studentský projekt vznikl v reakci na aktuální poptávku obyvatel, ale také zaměstnavatelů, což jeho autoři doložili rozsáhlým průzkumem," vyzdvihla klady vítězného projektu při slavnostním vyhlášení Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce NOK.

Cílem soutěže je zábavnou formou seznámit mladé lidi 
s problematikou evropských fondů. Dvou až pětičlenné týmy studentů a pedagogů humanitních, technických či odborných středních škol si samy volí téma a návrhy, jak by se evropské finance daly využít k podpoře regionu, ve kterém žijí nebo studují.

Již čtvrtý ročník soutěže Navrhni projekt se uskutečnil v období od 1. září loňského roku do 21. ledna tohoto roku. „Hodně zkušeností jsme získaly hlavně při vyplňování formuláře k podání žádosti 
o získání fondu Evropské unie. Také jsme se více otrkaly v jednání s lidmi, a to především v jednotlivých podnicích, kde jsme prováděly průzkum," řekla Sabina Krátká.