Tím ovšem už skoro zmizela i šance na příjem klíčové dotace na projekt. Jenže stav zařízení je tak špatný, že město bude muset začít opravy za své peníze.
Spor sdružení Metrostav a  Porr (původně Pražské vodohospodářské stavby) se táhne od začátku vyhlášení výběrového řízení. Sdružení Porr nabídlo cenu pod 200 milionů, ale bylo nařčeno z nesplnění podmínek. Zakázku už několikrát řešil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zástupci města kritizují za to, že případ zdržuje a vydává nesrozumitelná rozhodnutí. „Odvolávání k ÚOHS je relativně levné, takže úřad je zahlcen. Je zneužíván zákon o veřejných zakázkách," uvedl pelhřimovský místostarosta Tomáš Dufek.

„ÚOHS loni v listopadu vydal rozhodnutí, jímž zrušil hodnocení kvalifikace uchazečů a všechny následující úkony zadavatele. Proti tomu byl podán rozklad, o kterém nyní rozhoduje předseda úřadu," uvedl k vývoji případu mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Ohrožená dotace

Obě firmy se k věci nechtějí vyjadřovat. „Mohu sdělit jen to, že se celá věc řeší se zástupci kraje," uvedla za firmu Porr Kateřina Baxová.

Pokud se věc nevyřeší do konce června, dotace nebude. „Výše dotace závisí na výběrovém řízení, mělo by jít o sedmdesát sedm procent z ceny," řekl vedoucí hospodářského odboru městského úřadu Stanislav Kropáček. Při vypršení termínu tak v podstatě propadne kolem 150 milionů.

„Když nedostaneme dotace, provedeme jen rekonstrukci technologické části čističky, kde se uvažuje o 120 milionech korun. Nebudeme dělat původně plánované úpravy zadní části, úložiště a přemostění říčky Bělé," uvedl starosta Leopold Bambula.

Pelhřimov měl doteď v rozpočtu na čističku vyčleněno 54 milionů, to ale podle starosty lze navýšit z úspor, které činí 50 milionů. Ve hře by navíc byla ještě půjčka od státního fondu ve výši asi 25 milionů korun.

„Pokud nebude dotace, musí se projektová dokumentace předělat směrem k úspornější variantě, ale jen se tím odloží problémy, které bude nutné řešit později," sdělil Kropáček.

Dodal, že opravy by začaly na jaře 2014. Peníze zatím nezbydou mj. na vybudování nové cesty včetně přemostění Bělé. Po ní by se totiž odpady vzniklé při čištění vod už nevyvážely kolem domova seniorů, ale po hrázi dočišťovací nádrže směrem k Radětínu, kde by se cesta napojila na dopravní síť.

Čistírna sice i teď splňuje limity pro vypouštění, ale jak uvádí její vedoucí Vlastimil Šebesta z VODAKu Humpolec, technický stav zařízení je špatný. „Stavební objekty, strojní zařízení i měřící a řídící systémy jsou velmi opotřebené. Poměrně často dochází k poruchám, které musí být neprodleně odstraněny, aby nebyl narušen čistírenský proces a nedošlo tak ke zhoršení kvality vyčištěné vody," vysvětluje Šebesta, který doufá v brzký začátek oprav.

Zařízení poslední komplexní opravy zažilo v roce 2002. Byly zaměřeny hlavně na kalové hospodářství. Mimo jiné byla opravena vyhnívací nádrž, osazen nový plynojem, provedena rekonstrukce kotelny a zprovozněna kogenerační jednotka na bioplyn. Došlo i k opravě fasád a střech nadzemních budov.
Kapacita zařízení je na hranici potřeb města a výsledky čištění jsou přísně sledovány už proto, že vyčištěná voda odtéká do nádrže Švihov.