Požadavkem města je vyhledat v rámci vymezeného prostoru zdroje podzemní vody o celkové vydatnosti až 4,0 litrů za sekundu. „Celkové náklady průzkumu jsou 1,9 milionů korun,“ informoval starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Průzkum potrvá až do konce srpna a spočívá v provedení hydrogeologického průzkumu lokality, vymezení vrtů, čerpacích zkoušek, rozboru vody a vyhodnocení a předání závěrečné zprávy.