Kulíkův rybník je důležitý především pro rybáře, kteří ho mají pronajatý od města 
a mají v něm nasazené ryby. „S odbahněním jsme počítali až na podzim, ale město prý získalo na opravu dotaci. Z toho důvodu budeme Kulíkův rybník tuto sobotu lovit," řekl předseda pelhřimovského rybářského svazu Milan Macura.

Tento rybník, který je ojedinělý tím, že se v místě jeho přepadu nachází vak naplněný vodou, nebyl vybagrován minimálně posledních dvacet let.

Oprava této vodní plochy by měla stát od osmi do dvanácti milionů korun. Práce by měly mimo jiné obsahovat odbahnění nádrže, opravy stávajících objektů či výstavbu průcezné sedimentační kamenné hrázky a nevypustitelné tůně v zadní části. Během rekonstrukce by měla být kompletně vyměněna technologie přepouštěcích šachet 
a také vakový jez včetně veškerých kovových úchytných prvků podle dokumentace výrobce jezu.

Rekonstrukce rybníka by měla být financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí, který spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Současný stav rybníka lze označit za nevyhovující, a pokud by byl zbaven bahna a rekonstruován, vzniklo by po letech čisté a důstojné prostředí nejen pro ryby.

„Dotaci máme podle webových stránek Státního fondu životního prostředí České republiky přidělenou. Ovšem písemně nám zatím vyrozumění nepřišlo," řekl včera vedoucí investičního odboru Městského úřadu Pelhřimov Josef Koňák s tím, že zatím není jasné, kdy rekonstrukce začne.

Nicméně město už vyhlásilo na rekonstrukci Kulíkova rybníka v katastrálním území. Pelhřimov výběrové řízení. Hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena, datum podání nabídek je do poloviny června.