Kulíkův rybník se nachází na hranicích města Pelhřimova ve směru na obec Rynárec. Díky financování z 64. výzvy Ministerstva životního prostředí byl kompletně odbahněn a opraven.

Opravený rybník, který je ojedinělý tím, že se v místě jeho přepadu nachází vak naplněný vodou, nebyl vybagrován minimálně posledních dvacet let. „Podle mého názoru oprava dopadla velice dobře. Jsem rád, že se podařilo rybník odbahnit a že již nevypadá jako nějaká stoka," zmínil předseda pelhřimovských rybářů Milan Macura.

Práce na rozsáhlé opravě začaly letos 6. srpna a dokončeny byly 15. listopadu. „Odbahnění Kulíkova rybníku ovlivnilo silné zanesení splachy při dešťových průtržích. Dalším důvodem byla výstavba nových rybníků, které se nacházejí nad touto vodní plochou, a další záležitostí bylo i to, že Kulíkův rybník má vakový jez, který byl za hranicí životnosti," informoval vedoucí investičního odboru Městského úřadu Pelhřimov Josef Koňák s tím, že podstatnou věcí bylo i získání dotace z Ministerstva životního prostředí.

Práce zahrnovaly kromě odbahnění nádrže i opravy stávajících objektů, výstavbu průcezné sedimentační kamenné hrázky a nevypustitelné tůně v zadní části zátopy, ale také vytvoření litorální zóny s maximální hloubkou vody do 0,3 metrů, a ploše 370 metrů čtverečních.

Práce vyšly na 9 404 120 korun. Během rekonstrukce byla kompletně vyměněna technologie přepouštěcích šachet a také vakový jez včetně veškerých kovových úchytných prvků podle dokumentace výrobce jezu.

Johana Mrkvicová