Nově má k dispozici osm krizových lůžek pro děti a mládež. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích má řešit dočasné krize, kdy jsou ohrožena základní práva či život dítěte. V kamenickém domově už s lůžky mají bohaté zkušenosti a usuzují, že časem dokonce předčí trvalejší, tedy ústavní pobyt.

Název služby zní Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Jak vysvětlila ředitelka senožatského domova Martina Buchalová Horská, o využití krizového lůžka může požádat samo dítě, rodiče nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Dítětem se v tomto případě rozumí osoba ve věku od půl roku až do osmnácti let, respektive studenti až do 26 let. „Naše lůžka už využily tři děti. V prvním případě od dítěte odešla matka, ve druhém šlo 
o výchovné problémy v rodině, kdy o umístění dítěte požádali rodiče. Základem je vždy jednání s rodiči," uvedla ředitelka domova. Dalším důvodem může být hospitalizace rodičů v nemocnici, rozvod 
či konflikt i to, když matka-samoživitelka jde k porodu dalšího dítěte. Může jít i o oběti násilí v rodině a podobně.

„Služba trvá 24 hodin denně a zájemci o ni mohou volat na číslo 602 401 342, pro dítě můžeme i dojet. Pak mu nabídneme veškeré zabezpečení včetně doprovodu k lékaři, dočasnou docházku do škol i pomoc psychologa, který k nám přímo dochází," doplnila Martina Buchalová Horská.

Za pobyt se platí sto korun denně, ale když rodič doloží, že pobírá dávky v nouzi anebo že má nízký příjem, částku hradit nemusí. Někdy stačí noc, jindy je třeba využít službu déle. Když se po půl roce situace v rodině neuklidní, dítě v domově zůstává dlouhodobě.

Krizová lůžka zajišťuje od roku 2005 i kamenický dětský domov, který je zdravotnickým zařízením, zatímco ten senožatský školským. Kamenické zařízení je určeno pro menší děti, proto i krizová lůžka byla původně jen pro děti do šesti let. Pak se rozšířila i pro starší děti v rámci sourozeneckých skupin a dnes patří mezi hlavní činnosti domova.

Z celkové kapacity asi 45 dětí nyní krizová lůžka tvoří třetinu, tedy trojnásobek proti době před osmi lety.  Jak říká ředitelka domova Jana Fárová, jde často o smutné osudy.

„Jsme domov pro menší děti a důvody k přijetí jsou různé. Jedná se o děti, které matka opustí, ponechá v péči cizí osoby, nemá s dětmi kde bydlet, rodina se ocitá ve finanční tísni a odmítá situaci řešit, výjimkou nejsou ani zanedbávané či týrané děti," uvádí.

„Samozřejmě je to pro děti trauma, zvlášť pro menší. Ale zase jsou často šťastné, že u nás dostanou najíst nebo si mají s čím hrát, což předtím někdy ani neznaly. Snažíme se je adaptovat, ale smutné je, že když je postavíme na nohy, tak se často vracejí do původního prostředí nefungující rodiny – což někdy ani samy nechtějí," vysvětluje Jana Fárová.

Ta už často odhadne, zda dítě zůstane v domově déle, nebo dokonce po zmíněném překlenovacím půlroku trvale. „Kdo totiž chce, tak krizovou situaci řeší hned. Ale když máma do dvou měsíců ani nezavolá, jak se daří jejímu dítěti, tak je jasné, že o něj nemá zájem," dodává ředitelka kamenického domova s tím, že tyto děti poté mohou přejít ve stejném zařízení do režimu nařízené ústavní výchovy a otvírá se jim možnost náhradní rodinné péče.

Co dál senožatský domov nabízí

Senožatský domov dále chce nabízet poradenské centrum, respitní (odlehčovací) služby a školení budoucích pěstounů. Poradenství souvisí s krizovými lůžky. „Je to pomoc pro rodiny v krizi a poradenství pro děti a mládež, kterým naše sociální pracovnice pomůže s prací, bydlením, zdravotnictvím i vykročením do života," říká Martina Buchalová Horská.
Odlehčovací pobyty jsou pro rodiče, kteří si chtějí „odpočinout" od zátěže při výchově mj. problémových či postižených dětí. Rodiče mohou děti nechat v domově, péči převezmou odborníci a rodiče mohou jet třeba na dovolenou. Budova je bezbariérová. Rodina ve finanční tísni může požádat o sociální výhody. Při školení pěstounů si pak zájemci mohou své dosavadní děti přivézt s sebou, a domov se jim o ně během školení postará.