Římskokatolická farnost v Pelhřimově, pod níž křemešnický poutní kostel spadá, připravila tři bohoslužby. První z nich hned v sobotu 15. června od sedmnácti hodin, sloužit ji bude Gabriel Jozef Labuda. Další dvě bohoslužby se budou konat v neděli 16. června. Tu v půl deváté ráno bude sloužit Jaroslav Maxmilián Kašparů.

O dvě hodiny později se druhé nedělní poutní bohoslužby ujme Msgre. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický a bývalý 19. biskup litoměřický, probošt katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Závěrečné nedělní požehnání je připraveno na čtrnáctou hodinu.

V sobotu od 11 a od 15 hodin se uskuteční komentované prohlídky kostela, v neděli v 15 hodin je na programu koncert skupin Řekni všem a Stříbrné větry.

V sobotu odpoledne a po celou neděli budou na Křemešníku řemeslné trhy, z Pelhřimova na Křemešník pojedou zvláštní autobusy.