Na nějaký čas zákaz zalévání zahrádek nebo napouštění bazénů museli vyhlásit například 
v Krasoňově či ve Světlici.

I když na vině bylo hlavně počasí, svou roli sehrály
i jiné, už déle trvající komplikace, které předsedové osadních výborů ve zmíněných místních částech Humpolce chtějí co nejdříve vyřešit.

Jak nastínila předsedkyně osadního výboru v Krasoňově Eva Zronková, u nich je problém v tom, že ve dvou studních, které provozuje Vodní spolek Hruštička, je málo vody, tudíž ji musí dopouštět z jiných zdrojů. „Na ceně vody se to zatím neprojevuje, ale po dopuštění vodu před použitím pro jistotu převařujeme, i když tedy není zdravotně závadná," zmínila Zronková. Potvrdila, že z toho důvodu už zhruba posledních šest let musí v létě zakazovat použití této vody na zalévání zahrádek či napouštění bazénů.

Nedostatek vody by ovšem mohla vyřešit třetí studně, kterou Krasoňovští v tuto chvíli nemohou využívat. „Zádrhel je v tom, že tato studně nemá vlastníka. Pramen je tam dost silný, takže kdyby ji spolku Hruštička dovolili využívat, problém s nedostatkem vody by už nebyl," přemítala předsedkyně osadníků.
Jenže Městský úřad 
v Humpolci nemůže povolení na čerpání vody z této studně vydat.

„Už několik let není jasné vlastnictví studně, a proto podle zákona nemůžeme povolení vydat. Vodnímu spolku Hruštička jsme nicméně pomohli dohledat potřebné podklady a za účasti pana starosty Jiřího Kučery jsme se shodli na dalším postupu," komentovala Věra Šubrtová 
z Odboru životního prostředí a památkové péče humpolecké radnice.

Ve Světlici vidí problém 
v tom, že studně, které nyní využívají, jsou již zastaralé, a navíc do budoucna nemusí jejich počet rozrůstající se vesnici stačit. „Uvítali bychom průzkum, na jehož základě by u nás přibyly nové studně. Ve vsi se stále staví nové domy a do budoucna by současný stav byl nedostačující," přemítal předseda světlického osadního výboru Pavel Krejčí.

Předseda světlických osadníků také zmínil, že jim vrásky na čele dělají i někteří majitelé rybníků, kteří své rybníky na zimu vypouštějí a na jaře je znovu napouštějí, což má za následek úbytek vody ve studních, které i bez toho není nazbyt. „Už jsme to řešili na několika schůzích osadního výboru, nyní jsme to předložili městu. Nevíme, proč tak majitelé postupují, když léta předtím se rybníky na zimu nevypouštěly," uvažoval Krejčí.

Jiná situace kolem vody panuje v Plačkově, který odebírá vodu ze skupinového vodovodu HUPEPA. „Díky tomu žádné problémy s vodou naštěstí nemáme. Ani jsme zatím nemuseli zakazovat zalévání zahrádek či napouštění bazénu," řekl předseda plačkovských osadníků Milan Janďourek.