Bezúplatně na Kraj Vysočina převedl úřad pozemek o celkové výměře 113 metrů čtverečních zastavěný silnicí třetí třídy, která spojuje Sázavu pod Křemešníkem s Putimovem a Pelhřimovem. Zmíněná silnice byla před majetkovým převodem ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Převodem pozemku došlo ke sjednocení majitele pozemku a stavby na něm stojící.

Dále ÚZSVM v Pelhřimov prodal dva pozemky o celkové výměře 40 metrů čtverečních v Litohošti. V tomto případě šlo o pozemky nacházející se pod garážemi soukromých majitelů. Vlastníci garáží za pozemky zaplatili 4200 korun a také v tomto případě došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. ÚZSVM získal tyto pozemky v souvislosti se zrušením okresních úřadů.