Obnova a restaurování interiéru by stály kolem sedmi milionů korun. Kraj proto podmiňuje převzetí památky získáním dotací z evropských fondů.

Vzácný interiér

„Řešení se rýsuje v krátké budoucnosti. Odpovídající výzva k podání žádosti o spolufinancování tohoto projektu je připravována na první polovinu roku 2009,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Kodet.

Kulturní památka ze 17. století postupně chátrá a je ohrožena i existence vzácného mobiliáře.

„Poškozeny jsou omítky i střecha. Je to obrovská škoda, hlavně kvůli vzácné vnitřní výzdobě. Unikátem je i původní zařízení,“ podotkl kastelán hradu Kámen Miloslav Vaňha, který za záchranu kaple bojuje už čtyři roky.

Historická součást hradu

Stavbu dal vybudovat majitel panství a hradu Kámen Jan Kryštof Malovec jako rodinnou hrobku Malovců už v letech 1667 – 71.

Od té doby zůstala takřka v nezměněné podobě. Kaple historicky tvořila celek s hradem. Záměrem je proto zapojit prohlídku této památky i do nynější průvodcovské trasy hradu Kámen.

„Je dobře, že o opravách se alespoň jedná a rýsuje se nějaké řešení. Kaple by pak mohla být využívána například i pro pořádání bohoslužeb, svatebních obřadů nebo kulturních akcí,“ dodal kastelán.