V ní se Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a oba kraje, kudy úzkorozchodná trať prochází, tedy Vysočina 
a Jihočeský kraj, navzájem střídavě obviňovaly z nedodržování smluv či ze špatné-
ho hospodaření. To, že došlo 
k uklidnění, vyplývá z vyjádření poradce hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Ivana Študlara. Kraj Vysočina zatím žádné závěry nevyvozuje, čeká na další jednání.

„V pátek statutární ředitel JHMD oznámil hejtmanu Jiřímu Zimolovi, že přistupuje na dodatek ve smlouvě, který koresponduje s krajským rozpočtem," informoval Študlar.

Předmětem sporu byla vyplácená kompenzace doložitelné ztráty za poskytování služeb veřejné dopravní obslužnosti. JHMD požadova-
ly téměř dvojnásobnou kilometrovou sazbu, než je ta, již kraje platily doposud, a argu-mentovaly například obnovou vozového parku či nutností údržby trati. Reálně hrozilo i to, že se provoz lokálky může zastavit.

„Pro nás je zásadní to, že JHMD přišly s omluvou hejt-manovi a slevily ze svých požadavků. Úplně nejdůležitější je teď to, aby vlaky i nadále jezdily," dodal za Jihočeský kraj Študlar. Jak ale zmínil náměstek vysočinského hejt-mana Libor Joukl, Kraj Vysočina o tom, že by JHMD upustily ze svých původních požadavků, neví.

Na úterý svolaly JHMD do Jindřichova Hradce tiskovou konferenci, na níž chtěly vysvětlit svůj postoj. Den předtím ale výkonný ředitel společnosti Jiří Pavel oznámil, že setkání s médii ruší.

„S ohledem na probíhající jednání o dodatcích smluv 
o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina nebude, na základě společné dohody s kraji, průběh jednání nikterak komentovat ve sdělovacích prostředcích," znělo odůvodně
ní.

Jenže mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová podotkla, že do Jihlavy nebyla na tuto konferenci doručena žádná pozvánka. „Dozvěděli jsme se o ní od starostů. Ještě v úterý ráno byl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl společně se zástupci krajského odboru dopra-
vy připraven, že se tiskové konference aktivně zúčastní 
a přednese informace za náš kraj," vysvětlila Svatošová.

Na úterní telefonický dotaz ze strany Kraje Vysočina ohledně konání konference ale JHMD prý reagovaly s tím, že ji ruší. Proto zástupci Vysočiny cestu odložili.

Libor Joukl zdůraznil, že zajištění základní dopravní obslužnosti v osobní železniční dopravě je mezi Krajem Vysočina a JHMD upraveno desetiletou smlouvou. „Její znění je ze strany Kraje Vysoči-
na stoprocentně naplňováno," řekl Joukl. Ten dále zmínil, že oba kraje se dlouhodobě snaží vést společné jednání s JHMD.

„Existovaly termíny pro schůzky, ale ty byly ze strany JHMD zrušeny. Další je naplánována na 26. března na půdě jihočeského krajského úřadu," dodal náměstek hejt-mana Kraje Vysočina.