Celkem 103 miliony korun by měly pokrýt více než 575 žádostí. Ty budou moci lidé předkládat od 1. září 2023 do 31. srpna 2024. Stejně jako v předchozím kole kotlíkových dotací je podpora zaměřena na domácnosti s nižšími příjmy.

Za nízkopříjmové jsou považovány domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Žádat o dotaci mohou majitelé rodinných domů a bytů i majitelé trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu.

Tomáš Plavnický u Krajského soudu v Plzni.
Kněze, který uřízl muži varle, premonstráti z Želiva vyloučili ze svých řad

V červenci a srpnu 2023 se uskuteční informační semináře v obcích s rozšířenou působností, na kterých žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. “Příjem žádostí bude probíhat od 1. září 2023 do 31. srpna 2024,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.