Město v tomto případě nechtělo čerpat pouze ze svého rozpočtu, nýbrž usilovalo, vzhledem k poměrně vysokým nákladům, o dotaci. Ta však ve finále nevyšla. „Ve chvíli, kdybychom získali peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bychom dlážděný chodník protáhli až ke křižovatce. Úspornější variantu jsme měli připravenou pro případ, že dotaci nedostaneme, což se nakonec i stalo,“ vysvětlil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Jednalo se o část, kde asfalt kdysi býval, ale i o úsek, kde předtím nebyl, a to je také trnem v oku místním.
„Asfalt jsme vrátili tam, kde historicky býval. Akorát jsme ho použili také v části před základní školou, kde dříve nebyl. Tam jsme se ale rozhodli pro jednolitou plochu až ke křižovatce s Pelhřimovskou ulicí. U farní charity a kostela jsme zvolili kostky, protože se tento materiál do zmíněné lokality hodí více,“ argumentuje dále starosta Pařík.

Dodal také, že podstatnou roli sehrál i čas. „Potřebovali jsme, aby se rekonstrukce stihla v co nejkratším termínu, aby ulice nebyla dlouho uzavřená. Dláždění samozřejmě trvá podstatně delší dobu než asfaltování,“ řekl kamenický starosta. Proto se zástupci města rozhodli v určité části chodníků pro asfaltovou variantu. „Když jsme si všechny tyto věci dali dohromady, rozhodli jsme se tak, jak jsme se rozhodli. Při tomto výběru jsme ale zachovali kamenné obrubníky a prvky staré architektury,“ poukázal Pařík.

Lidem se však nelíbí ani výběr a umístění veřejného osvětlení. „Vypadá to fakt strašně a ty lampy pomalu uprostřed chodníku, taky super,“ zhodnotila současný vzhled Vackovy ulice Jitka Nováková. V rámci rekonstrukce komunikace v již zmíněné ulici se dělníci pustili mimo jiné také do výměny inženýrských sítí.

Kompletní oprava, která měla být hotova do konce loňského roku, však ještě pokračuje. „Dodělávky ve Vackově ulici, nově vydlážděný chodník od rohu budovy naproti drogerii až dolů k lékárně a prostor před farní charitou. Tohle všechno by mělo být do začátku turistické sezony hotové. Tak doufejme, že se to podaří,“ dodal Jaromír Pařík.