Poslední slovo padlo minulou středu na zasedání zastupitelstva. Hlasování předcházela živá debata o výhodách a nevýhodách kostky 
i asfaltu. Pro kostku nakonec zvedlo ruku deset z devatenácti přítomných zastupitelů, nicméně pro schválení byl třeba ještě jeden hlas, jinak by řešení této otázky uvízlo na mrtvém bodě. Proto se představitelé města domluvili, že na závěr zasedání uspořádají neveřejné takzvané dohadovací řízení, kde se, jednoduše řečeno, budou navzájem přesvědčovat o svých názorech do doby, než se většina zastupitelů přikloní buď ke kostce, nebo k asfaltu.

Zastupitelé tak rozklíčovali, jak se ukázalo, ožehavou otázku – jaký povrch zvolit pro průjezdný úsek. „Když porovnáme hluk, který vydává motor nákladního auta, 
a hluk, který vydává stejné auto při jízdě na kostkách, tak až v rychlosti nad padesát kilometrů je zvuk jízdy po kostkách hlasitější než zvuk motoru," argumentoval Lu᠆děk Rýzner z humpolecké firmy OK Plan Architects, která projekt zpracovává.

Hluk? V normě

Autoři návrhu totiž mají představu jakéhosi bulváru, kde by vozidla projížděla maximální rychlostí dvacet kilometrů za hodinu. Rýzner dále podotkl, že okolí kolem obou ulic a Havlíčkova náměstí projektanti považují vedle Dolního a Horního náměstí za druhé centrum města, tudíž by podle nich mělo být hlavně pro pěší. „Nechceme dělat silnici, chceme dělat ulici. I když auta samozřejmě nemůžeme ignorovat," uvažoval architekt.

Humpolecký místostarosta Květoslav Namyslo (ČSSD) namítal, že asfaltový povrch silnice zajistí výrazně nižší hluk, což by ulevilo uším lidí, kteří v daném místě bydlí nebo pracují. Rýzner odpověděl, že hlasitost auta jedoucího po kostce dvacetikilometrovou rychlostí splňuje hlukové normy. „Můstky u přechodů jsou navíc navrženy v žule 
a je dokázáno, že hlasitost přejezdu auta z tiššího na hlučnější povrch vnímá lidské ucho citlivěji než hlasitost auta jedoucího jen po kostce," mínil Rýzner.

Opoziční zastupitelka Alena Štěrbová (ANO) měla výtku k případným opravám dláždění na jedné straně a asfaltu na straně druhé. „Všimla jsem si, že asfalt v loni opravené Žižkově ulici se už na některých místech začíná malinko drolit. Jak to opravit? Když se díry v asfaltu vyplní, tak to vypadá ošklivě," zmínila v debatě Štěrbová.

Květoslav Namyslo na to reagoval s tím, že podle jeho zkušeností je naopak obtížnější opravit dláždění. „Protože se musí překopat větší část, nestačí vyměnit jen poškozenou kostku. Asfalt dnes umíme opravit velice kvalitně, používáme takzvanou inframetodu," namítal místostarosta.

Se zaplacením projektu 
rekonstrukce ulic Husova 
a Školní (od restaurace „Baronka" po křižovatku u evangelického kostela) a Havlíčkova náměstí počítá letošní rozpočet města. Veřejnost měla v březnu možnost seznámit se s plánovanými opravami na veřejné besedě.
Od záměru upřednostnění chodců před auty se odvíjí nejzásadnější změny, a to například omezení rychlosti projíždějících vozidel, jasně daná parkovací místa, úprava zeleně či vytvoření důstojnějšího prostoru před poštou.