Želivský kostel Narození Panny Marie je totiž jedním 
z mála míst v republice, kde se prvního ledna otevře takzvaná Svatá brána. Dojde k tomu poprvé v jeho historii. Premonstráti navíc doufají, že 
v průběhu roku 2016 papež udělí jejich chrámu čestný titul Bazilika minor, který patří pouze významným místům.

V současnosti po domluvě 
s diecézním královéhradeckým biskupem podnikají potřebné kroky, aby se jejich kostel skutečně bazilikou stal. „Zpravidla se jedná o věhlasná poutní místa, národní svatyně, historické kostely nebo kostely klášterní, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti 
a kulturnosti národa. V České republice je nyní čtrnáct bazilik," objasnila Lenka Vacková ze želivského kláštera.

Opatský kostel má čerstvě za sebou kompletní rekonstrukci. V rámci královéhradecké diecéze je jedním ze tří míst, kde se během Svatého roku milosrdenství otevře Svatá brána. „Pro klášter je to svým způsobem veliká pocta a pro lidi jde o příležitost, jak se při návštěvě našeho kláštera setkat s obrazem milostivého Otce, jak nás k tomu nabádá papež František," zmínil opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek. Bude to právě on, kdo v první den nového roku Svatou bránu otevře.

Jak dodala Lenka Vacková, v želivském chrámu se každý den uskuteční mše svaté, o nedělích budou začínat v 10.30 hodin. „Lidem se také každý den nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření," doplnila Vacková s tím, že motto Svatého roku milosrdenství zní Milosrdní jako Otec.

Svatá brána se v Želivě otevře poprvé v jeho historii trvající od roku 1139, a to v místě, které se kvůli komunistickému režimu proměnilo ve vězení nevinných kněží. Svatý rok je časem milosrdenství, spočívá v odpuštění a možnosti obnovit vztah s Bohem 
a druhými lidmi.

Ve Starém zákoně byl jubilejní rok vyhlašován jednou za padesát let. Pro otroky tehdy znamenal svobodu a pro původní majitele vrácení jejich majetku. Tradice Svatých roků v katolické církvi vznikla v roce 1300 za papeže Bonifáce VIII. V té době se měly konat jednou za sto let. Od roku 1475 přicházejí po pětadvaceti letech, a to proto, aby je prožily všechny generace. Poslední se uskutečnil v roce 2000. Od 16. století se vyhlašují také mimořádná jubilea.