Kromě obvyklého nápisu po obvodě kamenné desky je ve střední části zachycen erb Uhlířů z Budíkova. „Jedná se o velmi kvalitní a výborně zachovanou náhrobní desku, která je dokladem překvapivě vysoké kulturní úrovně v jinak jednoduchém a prostém venkovském kostele,“ informoval o nálezu Marek Hanzlík z obecně prospěšné společnosti Přátelé podlipnických kostelů.

Náhrobní kámen nebylo jednoduché vykopat. „Většina takových kamenů leží vodorovně. Tento však byl umístěn napříč. Když jsme si všimli, že jedna strana má něco vytesáno, po dohodě s archeologem jsme desku pomalu vyňali, abychom ji nepoškodili,“ sdělil Hanzlík.

Kostel sv. Jiří se zachovanými vzácnými gotickými nástěnnými malbami je součástí takzvaných podlipnických kostelů, souboru tří středověkých kostelů, a jako jediný je situován na Pelhřimovsko. Ve prospěch záchrany a oživení kostela i dvou dalších v Dolním Městě a v Loukově se angažuje právě sdružení s názvem Přátelé podlipnických kostelů.

Takový nález je pro řečický kostel vzácností. „Většinou jsou takové kameny někde velmi hluboko, že není takřka možné na ně narazit a nebo už jsou dávno objeveny a vystaveny na odiv. I přesto, že i na dalších dvou kostelích probíhala řada oprav, takový objev jsme učinili poprvé,“ sdělil Marek Hanzlík.

Do kostelů bývali pohřbíváni většinou lidé z lepších poměrů. „V dřívějších dobách chtěli mít zámožnější obyvatelé hrobky v kostelích, protože kostel byl považován za jedno z nejčestnějších míst. Proto jsou nejčastěji nalézány právě hrobky šlechticů či farářů tamních kostelů,“ podotkl Hanzlík.

O Václavu Uhlířovi z Budíkova se toho zatím mnoho neví. „Už jen proto, že byli v kostelích pochováváni lidé z vyšších tříd a na nalezeném kamenu je zachycen již zmíněný erb, domníváme se, že šlo též o nějakého šlechtice. Každopádně se jedná o nedaleký Budíkov u Humpolce, kde je dodnes dochovaný takzvaný venkovský zámeček, což mohla být bývalá tvrz nebo jiné sídlo pánů z Budíkova,“ doplnil Marek Hanzlík.

Sdružení už má rozhodnuto, co s náhrobním kamenem bude dál. „Jelikož tyto náhrobky jsou součástí podlahy, takže jej umístíme do ní. Chceme ho ale dát do původní pozice, jak jsme ho nalezli, takzvaně na štorc,“ informoval o dalším kroku Hanzlík.

Oprava kostela nadále pokračuje. „Díky tomu, že jsme získali peníze na revitalizaci, můžeme pokračovat v dalších úpravách. Při současných stavebních pracích renovujeme dvě strany fasády, interiérové omítky, částečně i malby, spadá sem i výměn lavic, podlahy a střešní krytiny,“ popsal průběh probíhajících oprav Hanzlík.

I přesto, že zbylé dva kostely se nemohou pyšnit takovým jedinečným odhalením, přeci jen mají něco společného. „Všechny tři kostely pochází ze 14. století a jsou výjimečné svým malým prostorem a těsnou blízkostí hradu Lipnice,“ poznamenal Marek Hanzlík, který mimo jiné působí i jako kastelán hradu Lipnice.

U kamenné desky byl rozluštěn i její nápis. „Léta páně 1577 dne památky obětování Panny Marie – Slovutný Václav Uhlíř z Budíkova dokonal běh života svého jehož to tělo tuto pochováno – Duše odpočívá v Pánu,“ uzavřel Hanzlík.

V neděli 4. srpna se na hradě Lipnici uskuteční od 18 hodin benefiční koncert Když harfa zpívá, jehož výtěžek poputuje právě na záchranu kostela sv. Jiří v Řečici. Návštěvníci se mohou těšit na různé styly hudby od baroka, přes romantismus až po soudobou hudbu.