V popředí je umístěna pouze plachta, na které je oltář vyfocen těsně před rekonstrukcí. Alternativní řešení zajistilo kulturní zařízení města Pelhřimov.

„Rekonstrukce oltáře je vlastně pokračování celkových oprav kostela. Ty začaly už před pár lety a týkaly se fasády, věže, a pak se přešlo na interiér. Loni se restaurovala kapitulní lavice a čtyři svícny a teď se tedy přikročilo k hlavnímu oltáři,“ shrnul průběh prací Vladimír Staněk z investičního odboru, který vykonává dozor z hlediska státní památkové péče. Jak dále řekl, oltář byl demontován a převezen do Prahy do dílen restaurátorské firmy Reinex.

Tam bude až do skončení prací, což znamená asi do jara příštího roku. „Oltář je nyní rozebrán, bude se dělat revize veškerých jeho částí. Napadení hnilobou nebo červotočem podle prvních prohlídek snad nehrozí. Především se budou snímat druhotní polychromie, to znamená, že se sejmou přemalby, které vznikly až déle, a tím se odhalí původní raně barokní vrstva, která je barevná,“ přiblížil Staněk.

Oltář se sochou svatého Víta a obrazem svatého Floriána pochází z roku 1687. Dnes je jeho barevnost výsledkem jednotlivých úprav z různých dob, poslední úprava proběhla ve třicátých letech, kdy ji provádělo pelhřimovské chrámové družstvo.

Nyní se mají obnovit původní rysy, takže veškerá architektura bude černá a další prvky zlacené. Ze sochařské výzdoby se odstraní nátěr až na původní vrstvu, která je na rozdíl od dalších přemaleb kvalitní.

Nakonec se udělá revize obrazu, který jako jediný byl restaurován před osmnácti lety. „Oltář nebyl v havarijním nebo dezolátním stavu, ale po nějakém čase je údržba třeba. Rozpočet vychází řádově okolo osmi set tisíc korun,“ poznamenal vedoucí odboru vnitřních věcí Jiří Matiášek.

Simona Valentová